SP ZOZ Sejny

Covid-19

COVID-19

Aktualne informacje dotyczące szczepień i szczepionek

można znaleźć na stronach:

gov.pl/szczepimysie

gov.pl/koronawirus

oraz pod numerem telefonu 989


Szczepienia przeciwko COVID-19

Punkt szczepień
Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 60D 16-500 Sejny
tel. 87 566 90 40

Harmonogram rejestracji:

12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973,
26 kwietnia – roczniki 1974-1975,
27 kwietnia – roczniki 1976-1977,
28 kwietnia – roczniki 1978-1979,
29 kwietnia – roczniki 1980-1981,
30 kwietnia – roczniki 1982-1983,
1 maja – roczniki 1984-1985,
3 maja – roczniki 1986-1987,
4 maja – roczniki 1988-1989,
5 maja – roczniki 1990-1991,
6 maja – roczniki 1992-1993,
7 maja – roczniki 1994-1996,
8 maja – roczniki 1997-1999,
9 maja – roczniki 2000-2003.

- od 15 stycznia 2021 r. - osoby, które skończyły 80 lat
- od 22 stycznia 2021 r. - osoby, które skończyły 70 lat
- od 11 marca 2021 r. - rocznik 1952
- od 18 marca 2021 r. - roczniki 1952-1954
- od 22 marca 2021 r. - roczniki 1952-1956

Sposoby rejestracji:
- Infolinia Narodowego Programu Szczepień pod numerem telefonu 989,
- rejestracja poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
- bezpośrednio z punktem szczepień.

Aktualne informacje dotyczące szczepień i szczepionek można znaleźć na stronach:
gov.pl/szczepimysie
gov.pl/koronawirus
oraz pod numerem telefonu 989

_______________________________________________________

Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
został wyznaczony jako szpital węzłowy do szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą,
które wyrażają chęć udziału w Narodowy Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
proszone są o przesłanie listy personelu (Załącznik nr 1).
Osoba wyrażająca chęć zaszczepienia powinna przekazać podpisaną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 875172308.
Koordynator ds. szczepień – Elżbieta Karłowicz

Uwaga!
Wydłużenie terminu zgłaszania personelu medycznego

Do 14 stycznia 2021 r. został wydłużony termin zgłaszania pracowników sektora ochrony zdrowia
na szczepienia przeciwko COVID-19.
Pracodawco zgłoś swoich pracowników w wygodny i szybki sposób
za pośrednictwem specjalnego formularza online dostępnego na stronie:
https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:
• pracownicy szpitala węzłowego,
• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
• pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
• osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
• personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

_______________________________________________________

SP ZOZ w Sejnach składa serdeczne podziękowania dla Darczyńców
za wsparcie i okazany Dar Serca,
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.

W tym trudnym dla nas wszystkich, a szczególnie dla personelu medycznego czasie,
napływają do naszego szpitala nie tylko słowa otuchy ale też dary.
Dziękujemy za przekazane środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego
przeznaczone do walki z koronawirusem COVID-19
oraz środki dezynfekcyjne a także sprzęt medyczny do naszej placówki oraz wsparcie finansowe.

W szczególny sposób dziękujemy za wsparcie Hurtowni Elektrycznej „Elektromil” z Suwałk.
Dziękujemy za przekazane produkty tj. ponad 40 pulsoksymetrów wraz z bateriami dla pacjentów naszego szpitala.

_______________________________________________________

W szczególny sposób dziękujemy za wsparcie Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach.
Dziękujemy za przekazane produkty spożywcze dla pacjentów i personelu medycznego naszego szpitala.

_______________________________________________________

W szczególny sposób dziękujemy za wsparcie Zarządowi Koła Łowieckiego „Słonka” w Sejnach
oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, Zarząd Okręgowy w Suwałkach.
Dziękujemy za przekazane produkty tj. 5 materacy przeciwodleżynowych oraz 10 pulsoksymetrów, 100 fartuchów nieprzemakalnych, 131 fartuchów niejałowych dla pacjentów i personelu medycznego naszego szpitala.

_______________________________________________________

Dziękujemy Fundacji "Dr Clown" Oddział w Suwałkach
za przekazanie dla małych pacjentów naszego szpitala tabletów od T- Mobile wraz z oprogramowaniem
oraz dostępem do sieci Internet.
Tablety pomogą utrzymać stały i pełen uśmiechu kontakt z dziećmi, które trafiły na dziecięcy oddział naszego szpitala.
Na tabletach znajdują się ciekawe aplikacje, materiały edukacyjne m.in. cykl filmowy "Wirtualny Instytut Dobrej Zabawy”, jak również możliwość skorzystania ze Śmiechofonu, dzięki któremu dzieci w szpitalu mogą się szybko i wygodnie połączyć z Doktorami Clownami na wirtualną wizytę pełną uśmiechu.
Zdjęcie nr 1 (.jpg) Zdjęcie nr 2 (.jpg)

_______________________________________________________

W szczególny sposób dziękujemy za wsparcie Zarządowi Koła Łowieckiego „Słonka” w Sejnach
oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, Zarząd Okręgowy w Suwałkach.
Dziękujemy za przekazane produkty tj. 5 materacy przeciwodleżynowych oraz 10 pulsoksymetrów, 100 fartuchów nieprzemakalnych, 131 fartuchów niejałowych dla pacjentów i personelu medycznego naszego szpitala.

_______________________________________________________

Dziękujemy za przekazane dary.
Każde wsparcie zarówno finansowe, materialne jak i słowa otuchy – jest bardzo ważne.
Dziękując – życzymy jednocześnie dużo zdrowia.
Waldemar Kwaterski
Dyrektor SP ZOZ w Sejnach

_______________________________________________________

KOMUNIKAT DYREKTORA SPZOZ w Sejnach
Komunikat z dnia 16.03.2020 r.
(.pdf)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje,
że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w związku z zaleceniami Centrali NFZ,
OD DNIA 16 MARCA 2020 r. AŻ DO ODWOŁANIA,
wstrzymuje przyjęcia pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych.
Wszystkim pacjentom, z urzędu, zostanie ustalony nowy termin zabiegu, o którym pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

SP ZOZ w Sejnach zapewnia, że będą PRZYJMOWANI PACJENCI W TRYBIE PILNYM,
tj. W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA.
Przyjmowane będą także pacjentki do porodów, Z WYŁĄCZENIEM PORODÓW RODZINNYCH.

Do odwołania obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN
we wszystkich oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Sejnach
oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sejnach.

SP ZOZ w Sejnach informuje, że wszelkie badania diagnostyczne będą
wykonywane w trybie pilnym po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie:
1) USG, RTG, tomograf komputerowy: tel. 875 172 309, 875 172 302, 875 172 322
2) Badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia): tel. 875 172 355

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny prosimy wszystkie osoby,
aby WIZYTY W SZPITALU ODBYWAŁY SIĘ TYLKO W RAZIE KONIECZNOŚCI.

Zobowiązuje się wszystkie osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka), do zgłoszenia się do szpitala
TYLKO W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM POD NR:
1) Izba Przyjęć: 875 172 301

Zgodnie z wytycznymi przed wizytą w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
W DNI POWSZEDNIE OD GODZINY 18.00 DO 08.00 A TAKŻE W WEEKENDY I ŚWIĘTA,
pacjent (również bez cech infekcji),
winien skontaktować się telefonicznie w celu otrzymania TELEPORADY pod nr:
1) Lekarz nocnej opieki: 875 172 301
2) porada chirurgiczna: 875 172 332
3) porada internistyczna: 875 172 334
4) porada pediatryczna: 875 172 338
5) porada ginekologiczna: 875 172 325
TYLKO W SYTUACJACH, GDY JEST TO NIEZBĘDNE
PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA.

Zgodnie z wytycznymi, przed wizytą w Podstawowej Opiece Zdrowotnej lub w poradniach specjalistycznych,
pacjent (również bez cech infekcji), winien skontaktować się telefonicznie w celu otrzymania TELEPORADY pod nr:
1) POZ rejestracja: tel.: 875 669 040
2) Poradnie specjalistyczne rejestracja: tel.: 875 669 041
3) Rehabilitacja: tel.: 875 669 042
4) Rejestracja poradni gruźlicy i chorób płuc: tel.: 875 669 038, 875 669 040, 875 669 041
5) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy: tel.: 875 669 049
Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia,
ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz recepty,
TAKŻE RECEPTY PRZEDŁUŻAJĄCEJ DOTYCHCZAS PODAWANE LEKI.
Tylko w sytuacjach, GDY JEST TO NIEZBĘDNE,
PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA.

Wszelkie badania oraz wizyty, których wykonanie może odbyć się w innym czasie,
rekomenduje się wykonać po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

PACJENCI Z OBJAWAMI: KASZEL, DUSZNOŚĆ, GORĄCZKA POWYŻEJ 38,0 st. C,
POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ TELEFONICZNIE
DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SEJNACH

1) tel. 875 173 450
2) tel. 875 173 350

_______________________________________________________

INFORMACJA
dla pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS CoV-2

- POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMILOGICZNA w SEJNACH tel. 600 331 669
- TRANSPORT SANITARNY – POGOTOWIE RATUNKOWE w SUWAŁKACH tel. 112
- ODDZIAŁ ZAKAŹNY LUB OSERWACYJNO – ZAKAŹNY:
- SZPITAL w SUWAŁKACH tel. 87 56 292 96 lub 87 56 292 41
- SZPITAL w AUGUSTOWIE tel. 87 64 44 348
- INFOLINIA NFZ tel. 800 190 590

Zgłoszenie do Sanepidu powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko.
2. PESEL (albo rodzaj, nr i seria innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
3. Adres zamieszkania (państwo, miasto, województwo/region, powiat, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy).
4. Nr tel. do kontaktu (najlepiej komórkowy, może być więcej niż jeden).
5. Adres e-mail do kontaktu.
6. Adres tymczasowy - jeżeli pacjent jest w Polsce tylko przejazdem (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, ew. nazwa hotelu).
7. Osoba do kontaktu w razie nagłej potrzeby (imię i nazwisko, nr tel. najlepiej komórkowy).
Zgłoszenie należy wykonać telefoniczne lub e-mail'em.