SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 02.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach zaprasza osoby uprawnione do składania ofert na okresowe badanie instalacji elektrycznej w zakresie:
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Okresowe badanie instalacji elektrycznej wykonywane będzie w następujących obiektach na terenie Sejn:
1. Szpital, ul. dr E. Rittlera 1, bez serwerowni
2. Przychodnia Powiatowa, ul. W. Polskiego 60D, bez kotłowni i pomieszczenia pomp ciepła
3. Garażowo – warsztatowy, ul. dr E. Rittlera 2
4. Pralnia – kotłownia, ul. dr E. Rittlera 1
5. Administracja, ul. 22-Lipca 45
6. Przychodnia POZ, ul. 1 Maja 2
7. Budynek wiaty – zaplecza technicznego, ul. dr E. Rittlera 1
8. Socjalno – techniczny, ul. dr E. Rittlera 1
9. Hydrofornia, ul. dr E. Rittlera

Oferta winna zawierać:
- cenę netto i brutto jednego pomiaru – badania.
- poświadczenie uprawnień do wykonywania badań.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie SP ZOZ w Sejnach do dnia 11 października 2013 r., do godz. 12:30.

____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.10.2013 r.


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

W odpowiedzi na ogłoszenie SP ZOZ w Sejnach z dnia 02.10.2013 r. dotyczące okresowego badania instalacji do dnia składania ofert, tj. do 11.10.2013 r. do godz. 12:30 złożono następujące oferty:

1. Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Wałukanis, ul. Zawadzkiego 12/17, 16-500 Sejny
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 1,91 zł brutto (1 pomiar).
Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych:
a) obwód 1 fazowy- 5,50 zł brutto (1 pomiar),
b) obwód 3 fazowy- 9,50 zł brutto (1 pomiar).
Badanie wyłączników różnicowo-prądowych – 8,00 zł brutto (1 pomiar).

2. PANZET II Remigiusz Wasilewski, ul. Franciszkańska 8/10, 16-400 Suwałki
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 4,65 zł brutto (1 pomiar).
Badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych – 4,78 zł brutto (1 pomiar).
Badanie wyłączników różnicowo-prądowych – 5,18 zł brutto (1 pomiar).

3. Usługi Budowlano-Elektryczne B.K. Oświecińscy s.c., ul. Kilińskiego 48, 17-100 Bielsk Podlaski
Wartość 1 pomiaru – 0,81 zł brutto.

4. Łukasz Sołomianko Firma Iskra, ul. Żabia 10 m 51, 15-448 Białystok
Wartość 1 pomiaru – 1,99 zł brutto.

5. Twój Instalator Piotr Paluch, ul. M. Kopernika 7, 11-036 Sząbruk
Wartość 1 pomiaru – 1,98 zł brutto.

____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.10.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że firma Usługi Budowlano-Elektryczne B.K. Oświecińscy s.c., ul. Kilińskiego 48, 17-100 Bielsk Podlaski złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie:
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

____________________________________________________________________________________