SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 13.11.2014 r.

Znak postępowania: 4/2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA LABORATORIUM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 217ze zm.) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium. Pedłna treść ogłoszenia w załączniku (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.11.2014 r.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.12.2014 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium złożono prawidłowo trzy oferty z następującymi cenami:
1. ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wartość oferty – 2 171 495,50 zł,
2. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne ,,NovaLab’’ s.c., ul. Młynarskiego 9, 16-400 Suwałki, wartość oferty – 1 108 053,00 zł,
3. Diagnostyka Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wartość oferty – 2 530 069,77 zł.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne „NovaLab” s.c., ul. Młynarskiego 9, 16-400 Suwałki, która otrzymała 100 pkt.

Oferta Firmy ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa otrzymała 51,03 pkt.
Oferta Firmy Diagnostyka Sp. z o.o., ul. prof. Życzkowskiego 16, 31 – 864 Kraków otrzymała 43,80 pkt.

_____________________________________________________________________________________