SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

Kierujący Oddziałem
lek. Marek Domagała - specj. anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze Anestezjolodzy
lek. Aleksander Koptielow - specjalista anestezjologii
lek. Żilvinas Drobelis - specjalista anestezjologii
lek. Justas Bliudzius - specjalista anestezjologii
lek. Sergiusz Krupski - specjalista anestezjologii
lek. Cezary Zagórski
Pielęgniarka oddziałowa
Anna Rutkowska


Mieszczący się na parterze szpitala 2 łóżkowy - Oddział Intensywnej Terapii utworzony został w roku 2008 dzięki uzyskanym funduszom z Unii Europejskiej. W roku 2009 Oddział został wyposażony w aparat do terapii nerkozastępczej.

Telefony

Dyżurka lekarzy - 875 172 343
Dyżurka pielęgniarska - 875 172 304