SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

Kierujący Oddziałem
lek. Marek Domagała - specj. anestezjologii i intensywnej terapii
Anestezjolodzy

(specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii)
lek. Oleg Dyśko
lek. Andrzej Gasparewicz
lek. Aleksander Koptielow
lek. Cezary Zagórski
lek. Włodzimierz Żaworonok
lek. Żilvinas Drobelis
lek. Justas Bliudzius
p.o. Pielęgniarka oddziałowa
Anna Rutkowska


Mieszczący się na parterze szpitala 2 łóżkowy - Oddział Intensywnej Terapii utworzony został w roku 2008 dzięki uzyskanym funduszom z Unii Europejskiej. W roku 2009 Oddział został wyposażony w aparat do terapii nerkozastępczej.

Telefony

Dyżurka lekarzy - 875 172 343
Dyżurka pielęgniarska - 875 172 304