SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator
lek. Marek Domagała
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Anestezjolodzy

(specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii)
lek. Oleg Dyśko
lek. Aleksander Koptielow
p.o. Pielęgniarka oddziałowa
Anna Rutkowska


Mieszczący się na parterze szpitala 2 łóżkowy - Oddział Intensywnej Terapii utworzony został w roku 2008 dzięki uzyskanym funduszom z Unii Europejskiej. W roku 2009 Oddział został wyposażony w aparat do terapii nerkozastępczej.

Telefony

Dyżurka lekarzy - 875 172 343
Dyżurka pielęgniarska - 875 172 304