SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH

Lekarze

lek. Renata Szymańska – specjalista neonatologii
lek. Adam Nideraus - specjalista chorób dzieci
lek. Irena Czokajło - specjalista geriatrii
lek. Robert Wojciech Dembiński
lek. Agnieszka Borowska

lek. Paweł Grablunas

lek. Jurgita Zubowicz-Liszkowska

lek. Sandra Krużyk

lek. Jurgita Sinkiewicz-Niewulis


Adres: ul. Wojska Polskiego 60D, Sejny
Godziny pracy: 8.00 - 18.00
Rejestracja tel.: 875 669 040

Świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej obejmują:
- opiekę lekarską (ambulatoryjna i wizyty domowe),
- badania diagnostyczne,
- nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską,
- nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską,
- opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania.

Zgłaszając się do każdej placówki medycznej świadczącej usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego należy posiadać przy sobie ważny dowód ubezpieczenia upoważniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych.

Dowodem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych musi być dokument wskazujący, że podlegacie Państwo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może więc to być:
- legitymacja emeryta lub rencisty,
- aktualna legitymacja ubezpieczeniowa,
- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
- zaświadczenie wystawione osobie bezrobotnej przez Urząd Pracy, stwierdzające zgłoszenie i odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych to zaświadczenia potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
- w przypadku pracowników - aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA,
- w przypadku rolników - dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne do KRUS,
- w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą - dowód wpłaty składki,
- w przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie - dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W stanach nagłych, jeśli pacjent nie posiada przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie zostanie pozbawiony pomocy, natomiast dowód ubezpieczenia powinien zostać przedstawiony w terminie do 7 dni od daty zakończenia leczenia lub jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia leczenia.