SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

POGOTOWIE RATUNKOWE

Kierownik
lek. Wiktor Lemiesz
Ratownik koordynujący
ratownik Rafał Zajko
Lekarze
lek. Paweł Gołębicki - spec. ortopedii i traumat. narządu ruchu
lek. Yulian Krupitsa - w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej


Telefony
Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć

tel. alarmowy: 112, 999

Izba Przyjęć: tel.: 875 162 009; 875 172 301


Pogotowie Ratunkowe udziela nieodpłatne świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia oraz transport sanitarny zgodnie z art. 70 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

W przypadku schorzeń nie wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego, należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia całodobowo udziela zespół „R” i zespół "W" zlokalizowane w Sejnach. Rejon działania pogotowia obejmuje obszar powiatu sejneńskiego. Obejmuje populację liczącą ponad 20 000 osób.