SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

POGOTOWIE RATUNKOWE

Kierownik
lek. Wiktor Lemiesz
Ratownik koordynujący
ratownik Rafał Zajko


Telefony
Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć

tel. alarmowy: 112, 999

Izba Przyjęć: tel.: 875 162 009; 875 172 301


Pogotowie Ratunkowe udziela nieodpłatne świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

W przypadku schorzeń nie wymagających interwencji Pogotowia Ratunkowego, należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia całodobowo udziela zespół ratownictwa medycznego P - podstawowy oraz zespół ratownictwa medycznego S - specjalistyczny zlokalizowane w Sejnach. Rejon działania pogotowia obejmuje obszar powiatu sejneńskiego. Obejmuje populację liczącą ponad 20 000 osób.