SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 


Poradnie znajdujące się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 60D

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Pediatryczna

Rejestracja tel.: 875 669 041

Poradnie znajdujące się w budynku przy ul. Wileńskiej 45

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej
Rejestracja tel.: 87 517 23 11

Poradnia Ginekologiczno-położnicza
Rejestracja tel.: 87 517 23 52

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) przy ul. Rittlera 2

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
lek. Renata Wojczulis - kierownik pracowni diagnostyki obrazowej
lek. Urszula Ordowska - radiolog
Rejestracja tel.: 87 517 23 09

Gabinet endoskopii przy ul. Rittlera 2

Gabinet endoskopii
lek. Józef Krakowski - spec. chir. ogólnej i chir. onkologicznej
Rejestracja tel.: 87 517 23 55

 

Zgłaszając się do każdej placówki medycznej świadczącej usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego należy posiadać przy sobie ważny dowód ubezpieczenia upoważniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych.

Dowodem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych musi być dokument wskazujący, że podlegacie Państwo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może więc to być:
- legitymacja emeryta lub rencisty,
- aktualna legitymacja ubezpieczeniowa,
- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
- zaświadczenie wystawione osobie bezrobotnej przez Urząd Pracy, stwierdzające zgłoszenie i odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych to zaświadczenia potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
- w przypadku pracowników - aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA,
- w przypadku rolników - dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne do KRUS,
- w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą - dowód wpłaty składki,
- w przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie - dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W stanach nagłych, jeśli pacjent nie posiada przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie zostanie pozbawiony pomocy, natomiast dowód ubezpieczenia powinien zostać przedstawiony w terminie do 7 dni od daty zakończenia leczenia lub jeśli pacjent nadal przebywa w szpitalu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia leczenia.