SP ZOZ Sejny

 

 

znak postępowania: 17/ZP/2021 (03.12.2021 r.)

Zakup: System ogrzewania pacjenta. Koncentratorów tlenu, dozowników tlenu, rozgałęźników punktów poboru tlenu.

znak postępowania: 16/ZP/2021 (26.11.2021 r.)

Zakup samochodu osobowego

znak postępowania: 15/ZP/2021 (25.11.2021 r.)

Dostawa energii elektrycznej

Konkurs ofert (19.11.2021 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

znak postępowania: 14/ZP/2021 (06.10.2021 r.)

Zakup sprzętu do sterylizacji

znak postępowania: 13/ZP/2021 (30.09.2021 r.)

Zakup i dostawa: środków dezynfekcyjnych, zestawu ultrasonograficznego

znak postępowania: 12/ZP/2021 (01.09.2021 r.)

Sprzęt medyczny – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu pralniczego

znak postępowania: 11/ZP/2021 (01.09.2021 r.)

Zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków na potrzeby SP ZOZ w Sejnach z podziałem na 5 zadań

Konkurs ofert (25.08.2021 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2021-2024

Ogłoszenie (18.08.2021 r.)

Ogłoszenie o sprzedaży mienia

znak postępowania: 10/ZP/2021 (13.08.2021 r.)

Sprzęt medyczny – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu pralniczego

znak postępowania: 09/ZP/2021 (23.07.2021 r.)

Wymiana windy oraz wykonanie niezbędnych robót w Szpitalu Powiatowym w Sejnach

Ogłoszenie (14.07.2021 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Sejny w latach 2021 - 2024

znak postępowania: 08/ZP/2021 (22.06.2021 r.)

Zadanie nr 1. Przebudowa i remont pralni na punkt pralniczy z myciem oraz dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie.
Zadanie nr 2. Sprzęt medyczny – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu pralniczego.

znak postępowania: 07/ZP/2021 (14.06.2021 r.)

Zakup asortymentu z podziałem na 6 pakietów

znak postępowania: 06/ZP/2021 (01.06.2021 r.)

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Ogłoszenie (25.05.2021 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Sejny w latach 2021 - 2024

znak postępowania: 05/ZP/2021 (21.05.2021 r.)

Organizacja szkoleń z podziałem na 2 zadania

znak postępowania: 04/ZP/2021 (22.04.2021 r.)

Zakup asortymentu z podziałem na 24 pakiety

znak postępowania: 03/ZP/2021 (29.03.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

znak postępowania: 02/ZP/2021 (11.03.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

Zaproszenie (19.02.2021 r.)

Zaproszenie do składania ofert

znak postępowania: 01/ZP/2021 (05.02.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

Plan inwestycyjny na 2021 r.

Plan inwestycyjny na 2021 r.

znak postępowania: 09/ZP/2020 (22.12.2020 r.)

Zakup leków dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 08/ZP/2020 (08.12.2020 r.)

Zakup materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

Ogłoszenie (03.12.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Sejny w 2021 r.

znak postępowania: 07/ZP/2020 (13.11.2020 r.)

Zakup rękawic i nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 06/ZP/2020 (30.10.2020 r.)

Zakup rękawic i nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 05/ZP/2020 (16.10.2020 r.)

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna)

znak postępowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (25.09.2020 r.)

Organizację dwudniowej wizyty studyjnej w SP ZOZ w Sejnach oraz dwudniowych warsztatów transgranicznych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach projektu nr LT-PL-3R-253

znak postępowania: 04/ZP/2020 (17.09.2020 r.)

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna)

znak postępowania: 03/ZP/2020 (15.07.2020 r.)

Zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (26.05.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie (24.04.2020 r.)

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach - używane karetki pogotowia

znak postępowania: 02/ZP/2020 (05.03.2020 r.)

Zakup materiałów szewnych, leków, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, zastawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, hemostatyków, systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, siatek przepuklinowych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 01/ZP/2020 (21.02.2020 r.)

Zakup środków dezynfekujących i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (07.02.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Plan inwestycyjny na 2020 r.

Plan inwestycyjny na 2020 r.

Konkurs ofert (06.12.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

znak postępowania: 11/ZP/2019 (21.11.2019 r.)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Sejnach w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

znak postępowania: 10/ZP/2019 (18.11.2019 r.)

Zakup sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (21.10.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

znak postępowania: 09/ZP/2019 (10.10.2019 r.)

Zakup urządzeń medycznych, leków dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (03.10.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - ratownik medyczny

Ogłoszenie (25.09.2019 r.)

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumacza języka litewskiego w ramach projektu

Ogłoszenie (25.09.2019 r.)

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi wyżywienia w ramach projektu

znak postępowania: 08/ZP/2019 (06.09.2019 r.)

Zakup jednego ambulansu z zabudową i noszami samojezdnymi dla SP ZOZ w Sejnach na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego

Ogłoszenie (02.09.2019 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 07/ZP/2019 (02.09.2019 r.)

Kompleksowa organizacja wspólnych seminariów dla personelu medycznego w ramach projektu nr LT-PL-3R-253 pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” („Strengthening of cross – border cooperation towards aging and social services”) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Pagėgiai (Litwa) oraz Administracją Samorządu Birštonas (Litwa) a także Gminą Puńsk (Polska) będącą Liderem projektu, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

znak postępowania: 06/ZP/2019 (22.07.2019 r.)

Zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 05/ZP/2019 (26.06.2019 r.)

Zakup dwóch karetek pogotowia (ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

Ogłoszenie (21.06.2019 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 04/ZP/2019 (07.06.2019 r.)

Sukcesywny zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków, końcówek do noża harmonicznego, siatek, staplerów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 03/ZP/2019 (29.03.2019 r.)

Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2019 (11.03.2019 r.)

Świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Sejnach i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni

znak postępowania: 01/ZP/2019 (30.01.2019 r.)

Dostawa leków i materiałów szewnych, na potrzeby SP ZOZ w Sejnach w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 22 pakietów

Plan inwestycyjny na 2019 r.

Plan inwestycyjny na 2019 r.

znak postępowania: 15/ZP/2018 (17.12.2018 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego, benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego ON

Ogłoszenie (28.11.2018 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2018 (02.10.2018 r.)

Dostawa videokolonoskopu

znak postępowania: 13/ZP/2018 (26.10.2018 r.)

Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na pięć zadań

znak postępowania: 12/ZP/2018 (11.09.2018 r.)

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 11/ZP/2018 (09.07.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 10/ZP/2018 (29.06.2018 r.)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej realizowanego w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0030/18 pn. Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SP ZOZ w Sejnach z dnia 29.06.2018 r.

znak postępowania: 09/ZP/2018 (21.06.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 08/ZP/2018 (28.05.2018 r.)

Dostawa videolaryngoskopu, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego i ssaka

znak postępowania: 07/ZP/2018 (22.05.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 06/ZP/2018 (04.05.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 05/ZP/2018 (10.04.2018 r.)

Dostawa środków dezynfekcyjnych

znak postępowania: 04/ZP/2018 (19.03.2018 r.)

Dostawa wanien do kąpieli wirowych i aparatu do ultradźwięków 1-kanałowegoch

znak postępowania: 03/ZP/2018 (12.03.2018 r.)

Zakup i dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2018 (05.02.2018 r.)

Dostawa wideolaryngoskopu

znak postępowania: 01/ZP/2018 (12.01.2018 r.)

Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego z podziałem na cztery zadania

Plan inwestycyjny na 2018 r.

Plan inwestycyjny na 2018 r.

znak postępowania: konkurs ofert (12.12.2017 r.)

Konkurs ofert na wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej i badań rtg w systemie teleradiologicznym

znak postępowania: konkurs ofert (06.12.2017 r.)

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium

znak postępowania: 14/ZP/2017 (27.11.2017 r.)

Dostawa m.in.: nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania oczu, hemostatyków, materiałów do Multifiltrate, ultravistu 300

znak postępowania: 13/ZP/2017 (31.10.2017 r.)

Dostawa mebli ze stali nierdzewnej

znak postępowania: 12/ZP/2017 (23.10.2017 r.)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach w okresie 24 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

znak postępowania: 11/ZP/2017 (12.10.2017 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego

znak postępowania: 10/ZP/2017 (27.07.2017 r.)

Dostawa sprzetu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 09/ZP/2017 (23.06.2017 r.)

Dostawa sprzetu medycznego

znak postępowania: 08/ZP/2017 (21.06.2017 r.)

Dostawa materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 07/ZP/2017 (11.06.2017 r.)

Dostawa aparatu do znieczulania

znak postępowania: 06/ZP/2017 (01.06.2017 r.)

Dostawa leków z podziałem na cztery zadania

znak postępowania: 05/ZP/2017 (09.05.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania

znak postępowania: 04/ZP/2017 (12.04.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań

znak postępowania: 03/ZP/2017 (13.02.2017 r.)

Dostawa leków do Apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2017 (02.02.2017 r.)

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 01/ZP/2017 (19.01.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania

znak postępowania: 11/ZP/2016 (12.12.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania

znak postępowania: 10/ZP/2016 (02.12.2016 r.)

Zakup i dostawa zestawu laparoskopowego 3D Full HD

znak postępowania: 09/ZP/2016 (23.11.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 08/ZP/2016 (05.10.2016 r.)

Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 17 pakietów

znak postępowania: 07/ZP/2016 (30.09.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań

konkurs ofert (16.09.2016 r.)

Warunki konkursu ofert na zbycie agregatu prądotwórczego typ 562ppd-SW680/141/17 będącego własnością SP ZOZ w Sejnach

zapytanie o cenę (12.09.2016 r.)

Zapytanie o cenę na wykonanie 80 metrów ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 1

znak postępowania: 06/ZP/2016 (11.08.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 05/ZP/2016 (08.07.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 04/ZP/2016 (15.04.2016 r.)

Zakup i dostawa dwóch pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych

znak postępowania: 03/ZP/2016 (11.04.2016 r.)

Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 02/ZP/2016 (23.02.2016 r.)

Dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 01/ZP/2016 (08.02.2016 r.)

Dostawa środka kontrastowego i zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

znak postępowania: 16/ZP/2015 (02.12.2015 r.)

Usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej
dla Szpitala Powiatowego i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 15/ZP/2015 (26.11.2015 r.)

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2015 (24.11.2015 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 13/ZP/2015 (18.11.2015 r.)

Dostawa leków

znak postępowania: 12/ZP/2015 (12.11.2015 r.)

Dostawa wózka transportowo kąpielowego

znak postępowania: 11/ZP/2015 (15.10.2015 r.)

Dostawa środków dezynfekcyjnych

znak postępowania: 10/ZP/2015 (07.10.2015 r.)

Dostawa wyrobów medycznych

znak postępowania: 09/ZP/2015 (08.08.2015 r.)

Dostawa wyrobów medycznych

znak postępowania: 08/ZP/2015 (02.08.2015 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego, dostawa benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON

znak postępowania: 07/ZP/2015 (20.07.2015 r.)

Dostawa czternastu sztuk opraw nadłóżkowych

znak postępowania: 06/ZP/2015 (04.07.2015 r.)

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej

znak postępowania: 05/ZP/2015 (18.06.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na dwie części I część zamówienia - dostawa tomografu komputerowego, II część zamówienia - dostawa aparatu RTG z ramieniem C.

znak postępowania: 04/ZP/2015 (27.04.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na cztery części: I część zamówienia: dostawa cyfrowego aparatu RTG, II część zamówienia: dostawa aparatu USG, III część zamówienia: dostawa dwóch negatoskopów, IV część zamówienia: dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka z wanienką, umywalką i wagą.

znak postępowania: - (21.04.2015 r.)

Konkurs na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na cele przechowywania zwłok oraz usług  przygotowania zwłok  osobom upoważnionym do pochówku

znak postępowania: 03/ZP/2015 (10.04.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 02/ZP/2015 (11.02.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawy materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 01/ZP/2015 (27.01.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro

znak postępowania: 14/ZP/2014 (20.11.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania: 1. Kardiotokograf - 1 sztuka. 2. Komora laminarna - 1 sztuka. 3. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 1 sztuka.

znak postępowania: ogłoszenie/4/2014 (13.11.2014 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium

znak postępowania: ogłoszenie/3/2014 (27.10.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie: badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych; badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

znak postępowania: ogłoszenie/2/2014 (20.10.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących modernizacji windy towarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach

znak postępowania: 13/ZP/2014 (09.10.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy leków i jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek z podziałem na 12 zadań

znak postępowania: 12/ZP/2014 (26.09.2014 r.)

Dostawa sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro

znak postępowania: 11/ZP/2014 (25.09.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów

znak postępowania: 10/ZP/2014 (15.09.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 09/ZP/2014 (08.09.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowych, wyprodukowanych w 2014 r. pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 sztuki

znak postępowania: 08/ZP/2014 (03.07.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów.

znak postępowania: 07/ZP/2014 (05.05.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy pobierania krwi. Zadanie nr 2: Ultiva.

znak postępowania: ogłoszenie/1/2014 (30.04.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących wykonania prac przy instalacji radiotelefonicznej w SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 06/ZP/2014 (24.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego.

znak postępowania: 05/ZP/2014 (16.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług", zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

znak postępowania: 04/ZP/2014 (02.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

znak postępowania: 03/ZP/2014 (06.03.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2014 (14.01.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów.


znak postępowania: 01/ZP/2014 (03.01.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług", zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

znak postępowania: ogłoszenie (19.12.2013 r.)

Ogłoszenie na wykonanie i zamontowanie umeblowania pokoju lekarskiego Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Sejnach, według załączonej dokumentacji

znak postępowania: 13/ZP/2013 (21.11.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 12/ZP/2013 (20.11.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie

znak postępowania: 11/ZP/2013 (07.10.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety

Ogłoszenie do składania ofert (02.10.2013 r.)

Ogłoszenie do składania ofert na okresowe badanie instalacji elektrycznej w zakresie:- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych, badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

znak postępowania: 10/ZP/2013 (13.08.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów

znak postępowania: 09/ZP/2013 (07.08.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek.
2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych - 2 szt.

znak postępowania: 08/ZP/2013 (25.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 07/ZP/2013 (19.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu. 2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

znak postępowania: 06/ZP/2013 (06.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów.

znak postępowania: 05/ZP/2013 (21.05.2013 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora, 2. Rozbudowa posiadanego przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje.

znak postępowania: 04/ZP/2013 (05.04.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

znak postępowania: 03/ZP/2013 (15.03.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania: 1. Narzędzia jednorazowe, 2. Pojemniki, 3. Kolposkop optyczny.

znak postępowania: 02/ZP/2013 (11.02.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 01/ZP/2013 (25.01.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

znak postępowania: 19/ZP/2012 (14.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45

znak postępowania: 18/ZP/2012 (06.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 17/ZP/2012 (06.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 16/ZP/2012 (22.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1

znak postępowania: 15/ZP/2012 (14.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2012 (12.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 13/ZP/2012 (10.10.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 12/ZP/2012 (14.08.2012 r.)

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

znak postępowania: 11/ZP/2012 (06.07.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 10/ZP/2012 (19.06.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D

znak postępowania: 9/ZP/2012 (17.05.2012 r.)

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

znak postępowania: 8/ZP/2012 (11.05.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 7/ZP/2012 (27.04.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu przebudowy części budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach oraz jego rozbudowy w oparciu o ramowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją

znak postępowania: 6/ZP/2012 (26.04.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 5/ZP/2012 (27.03.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 4/ZP/2012 (05.03.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę ambulansu transportowego.

znak postępowania: 3/ZP/2012 (17.02.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego. Zadanie nr 2. Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej.

znak postępowania: 2/ZP/2012 (25.01.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 1/ZP/2012 (11.01.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 443430 - 2011 (30.12.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 432046 - 2011 (20.12.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 401800 - 2011 (29.11.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: konkurs ofert (28.11.2011 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium

znak postępowania: 8/ZP/2011 (04.11.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 7/ZP/2011 (28.10.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 6/ZP/2011 (05.07.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 5/ZP/2011 (03.06.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę leków i płynów infuzyjnych z podziałem na 11 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 193 000 euro

znak postępowania: 4/ZP/2011 (27.04.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 3/ZP/2011 (04.04.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 15 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 2/ZP/2011 (25.03.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekcyjnych i piorących dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 1/ZP/2011 (18.01.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach