SP ZOZ Sejny

 

 

znak postępowania: 03/ZP/2021 (29.03.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

znak postępowania: 02/ZP/2021 (11.03.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

Zaproszenie (19.02.2021 r.)

Zaproszenie do składania ofert

znak postępowania: 01/ZP/2021 (05.02.2021 r.)

Zakup sprzętu medycznego

znak postępowania: 09/ZP/2020 (22.12.2020 r.)

Zakup leków dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 08/ZP/2020 (08.12.2020 r.)

Zakup materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

Ogłoszenie (03.12.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ Sejny w 2021 r.

znak postępowania: 07/ZP/2020 (13.11.2020 r.)

Zakup rękawic i nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 06/ZP/2020 (30.10.2020 r.)

Zakup rękawic i nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 05/ZP/2020 (16.10.2020 r.)

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna)

znak postępowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (25.09.2020 r.)

Organizację dwudniowej wizyty studyjnej w SP ZOZ w Sejnach oraz dwudniowych warsztatów transgranicznych dotyczących opieki zdrowotnej w ramach projektu nr LT-PL-3R-253

znak postępowania: 04/ZP/2020 (17.09.2020 r.)

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna)

znak postępowania: 03/ZP/2020 (15.07.2020 r.)

Zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (26.05.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie (24.04.2020 r.)

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach - używane karetki pogotowia

znak postępowania: 02/ZP/2020 (05.03.2020 r.)

Zakup materiałów szewnych, leków, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, zastawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, hemostatyków, systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, siatek przepuklinowych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 01/ZP/2020 (21.02.2020 r.)

Zakup środków dezynfekujących i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (07.02.2020 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert (06.12.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

znak postępowania: 11/ZP/2019 (21.11.2019 r.)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Sejnach w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

znak postępowania: 10/ZP/2019 (18.11.2019 r.)

Zakup sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (21.10.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

znak postępowania: 09/ZP/2019 (10.10.2019 r.)

Zakup urządzeń medycznych, leków dla SP ZOZ w Sejnach

Konkurs ofert (03.10.2019 r.)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - ratownik medyczny

Ogłoszenie (25.09.2019 r.)

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumacza języka litewskiego w ramach projektu

Ogłoszenie (25.09.2019 r.)

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi wyżywienia w ramach projektu

znak postępowania: 08/ZP/2019 (06.09.2019 r.)

Zakup jednego ambulansu z zabudową i noszami samojezdnymi dla SP ZOZ w Sejnach na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego

Ogłoszenie (02.09.2019 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 07/ZP/2019 (02.09.2019 r.)

Kompleksowa organizacja wspólnych seminariów dla personelu medycznego w ramach projektu nr LT-PL-3R-253 pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” („Strengthening of cross – border cooperation towards aging and social services”) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Pagėgiai (Litwa) oraz Administracją Samorządu Birštonas (Litwa) a także Gminą Puńsk (Polska) będącą Liderem projektu, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

znak postępowania: 06/ZP/2019 (22.07.2019 r.)

Zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 05/ZP/2019 (26.06.2019 r.)

Zakup dwóch karetek pogotowia (ambulansów) z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

Ogłoszenie (21.06.2019 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 04/ZP/2019 (07.06.2019 r.)

Sukcesywny zakup i dostawy przez okres 12 miesięcy leków, końcówek do noża harmonicznego, siatek, staplerów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 03/ZP/2019 (29.03.2019 r.)

Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2019 (11.03.2019 r.)

Świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Sejnach i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni

znak postępowania: 01/ZP/2019 (30.01.2019 r.)

Dostawa leków i materiałów szewnych, na potrzeby SP ZOZ w Sejnach w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 22 pakietów

Plan inwestycyjny na 2019 r.

Plan inwestycyjny na 2019 r.

znak postępowania: 15/ZP/2018 (17.12.2018 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego, benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego ON

Ogłoszenie (28.11.2018 r.)

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2018 (02.10.2018 r.)

Dostawa videokolonoskopu

znak postępowania: 13/ZP/2018 (26.10.2018 r.)

Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na pięć zadań

znak postępowania: 12/ZP/2018 (11.09.2018 r.)

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 11/ZP/2018 (09.07.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 10/ZP/2018 (29.06.2018 r.)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej realizowanego w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0030/18 pn. Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SP ZOZ w Sejnach z dnia 29.06.2018 r.

znak postępowania: 09/ZP/2018 (21.06.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 08/ZP/2018 (28.05.2018 r.)

Dostawa videolaryngoskopu, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego i ssaka

znak postępowania: 07/ZP/2018 (22.05.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 06/ZP/2018 (04.05.2018 r.)

Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv

znak postępowania: 05/ZP/2018 (10.04.2018 r.)

Dostawa środków dezynfekcyjnych

znak postępowania: 04/ZP/2018 (19.03.2018 r.)

Dostawa wanien do kąpieli wirowych i aparatu do ultradźwięków 1-kanałowegoch

znak postępowania: 03/ZP/2018 (12.03.2018 r.)

Zakup i dostawa leków do Apteki Szpitalnej dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2018 (05.02.2018 r.)

Dostawa wideolaryngoskopu

znak postępowania: 01/ZP/2018 (12.01.2018 r.)

Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego z podziałem na cztery zadania

Plan inwestycyjny na 2018 r.

Plan inwestycyjny na 2018 r.

znak postępowania: konkurs ofert (12.12.2017 r.)

Konkurs ofert na wykonywanie opisów badań tomografii komputerowej i badań rtg w systemie teleradiologicznym

znak postępowania: konkurs ofert (06.12.2017 r.)

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium

znak postępowania: 14/ZP/2017 (27.11.2017 r.)

Dostawa m.in.: nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania oczu, hemostatyków, materiałów do Multifiltrate, ultravistu 300

znak postępowania: 13/ZP/2017 (31.10.2017 r.)

Dostawa mebli ze stali nierdzewnej

znak postępowania: 12/ZP/2017 (23.10.2017 r.)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach w okresie 24 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

znak postępowania: 11/ZP/2017 (12.10.2017 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego

znak postępowania: 10/ZP/2017 (27.07.2017 r.)

Dostawa sprzetu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 09/ZP/2017 (23.06.2017 r.)

Dostawa sprzetu medycznego

znak postępowania: 08/ZP/2017 (21.06.2017 r.)

Dostawa materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 07/ZP/2017 (11.06.2017 r.)

Dostawa aparatu do znieczulania

znak postępowania: 06/ZP/2017 (01.06.2017 r.)

Dostawa leków z podziałem na cztery zadania

znak postępowania: 05/ZP/2017 (09.05.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania

znak postępowania: 04/ZP/2017 (12.04.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań

znak postępowania: 03/ZP/2017 (13.02.2017 r.)

Dostawa leków do Apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2017 (02.02.2017 r.)

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 01/ZP/2017 (19.01.2017 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania

znak postępowania: 11/ZP/2016 (12.12.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania

znak postępowania: 10/ZP/2016 (02.12.2016 r.)

Zakup i dostawa zestawu laparoskopowego 3D Full HD

znak postępowania: 09/ZP/2016 (23.11.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 08/ZP/2016 (05.10.2016 r.)

Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 17 pakietów

znak postępowania: 07/ZP/2016 (30.09.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań

konkurs ofert (16.09.2016 r.)

Warunki konkursu ofert na zbycie agregatu prądotwórczego typ 562ppd-SW680/141/17 będącego własnością SP ZOZ w Sejnach

zapytanie o cenę (12.09.2016 r.)

Zapytanie o cenę na wykonanie 80 metrów ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 1

znak postępowania: 06/ZP/2016 (11.08.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań

znak postępowania: 05/ZP/2016 (08.07.2016 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 04/ZP/2016 (15.04.2016 r.)

Zakup i dostawa dwóch pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych

znak postępowania: 03/ZP/2016 (11.04.2016 r.)

Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 02/ZP/2016 (23.02.2016 r.)

Dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 01/ZP/2016 (08.02.2016 r.)

Dostawa środka kontrastowego i zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

znak postępowania: 16/ZP/2015 (02.12.2015 r.)

Usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej
dla Szpitala Powiatowego i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 15/ZP/2015 (26.11.2015 r.)

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2015 (24.11.2015 r.)

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 13/ZP/2015 (18.11.2015 r.)

Dostawa leków

znak postępowania: 12/ZP/2015 (12.11.2015 r.)

Dostawa wózka transportowo kąpielowego

znak postępowania: 11/ZP/2015 (15.10.2015 r.)

Dostawa środków dezynfekcyjnych

znak postępowania: 10/ZP/2015 (07.10.2015 r.)

Dostawa wyrobów medycznych

znak postępowania: 09/ZP/2015 (08.08.2015 r.)

Dostawa wyrobów medycznych

znak postępowania: 08/ZP/2015 (02.08.2015 r.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego, dostawa benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON

znak postępowania: 07/ZP/2015 (20.07.2015 r.)

Dostawa czternastu sztuk opraw nadłóżkowych

znak postępowania: 06/ZP/2015 (04.07.2015 r.)

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej

znak postępowania: 05/ZP/2015 (18.06.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na dwie części I część zamówienia - dostawa tomografu komputerowego, II część zamówienia - dostawa aparatu RTG z ramieniem C.

znak postępowania: 04/ZP/2015 (27.04.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na cztery części: I część zamówienia: dostawa cyfrowego aparatu RTG, II część zamówienia: dostawa aparatu USG, III część zamówienia: dostawa dwóch negatoskopów, IV część zamówienia: dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka z wanienką, umywalką i wagą.

znak postępowania: - (21.04.2015 r.)

Konkurs na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na cele przechowywania zwłok oraz usług  przygotowania zwłok  osobom upoważnionym do pochówku

znak postępowania: 03/ZP/2015 (10.04.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego

znak postępowania: 02/ZP/2015 (11.02.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawy materiałów jednorazowego użytku

znak postępowania: 01/ZP/2015 (27.01.2015 r.)

Dostawa sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro

znak postępowania: 14/ZP/2014 (20.11.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania: 1. Kardiotokograf - 1 sztuka. 2. Komora laminarna - 1 sztuka. 3. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 1 sztuka.

znak postępowania: ogłoszenie/4/2014 (13.11.2014 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia laboratorium

znak postępowania: ogłoszenie/3/2014 (27.10.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących okresowego badania instalacji elektrycznej w zakresie: badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych; badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

znak postępowania: ogłoszenie/2/2014 (20.10.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących modernizacji windy towarowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach

znak postępowania: 13/ZP/2014 (09.10.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy leków i jednorazowych nożyczek do cięcia i koagulacji tkanek z podziałem na 12 zadań

znak postępowania: 12/ZP/2014 (26.09.2014 r.)

Dostawa sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro

znak postępowania: 11/ZP/2014 (25.09.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów

znak postępowania: 10/ZP/2014 (15.09.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 09/ZP/2014 (08.09.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nowych, wyprodukowanych w 2014 r. pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 sztuki

znak postępowania: 08/ZP/2014 (03.07.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów.

znak postępowania: 07/ZP/2014 (05.05.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: System zamknięty aspiracyjno-próżniowy pobierania krwi. Zadanie nr 2: Ultiva.

znak postępowania: ogłoszenie/1/2014 (30.04.2014 r.)

Ogłoszenie na składanie ofert dotyczących wykonania prac przy instalacji radiotelefonicznej w SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 06/ZP/2014 (24.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego.

znak postępowania: 05/ZP/2014 (16.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług", zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

znak postępowania: 04/ZP/2014 (02.04.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

znak postępowania: 03/ZP/2014 (06.03.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

znak postępowania: 02/ZP/2014 (14.01.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów.


znak postępowania: 01/ZP/2014 (03.01.2014 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług", zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

znak postępowania: ogłoszenie (19.12.2013 r.)

Ogłoszenie na wykonanie i zamontowanie umeblowania pokoju lekarskiego Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Sejnach, według załączonej dokumentacji

znak postępowania: 13/ZP/2013 (21.11.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 12/ZP/2013 (20.11.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowej, wyprodukowanej w 2013 r. pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie

znak postępowania: 11/ZP/2013 (07.10.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę leków z podziałem na 2 pakiety

Ogłoszenie do składania ofert (02.10.2013 r.)

Ogłoszenie do składania ofert na okresowe badanie instalacji elektrycznej w zakresie:- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych, badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

znak postępowania: 10/ZP/2013 (13.08.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów

znak postępowania: 09/ZP/2013 (07.08.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup i dostawa nowego, wyprodukowanego w 2013 r. zestawu do cięcia i koagulacji tkanek.
2. Zakup i dostawa nowych, wyprodukowanych w 2013 r. pomp objętościowych - 2 szt.

znak postępowania: 08/ZP/2013 (25.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety

znak postępowania: 07/ZP/2013 (19.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:
1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu. 2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

znak postępowania: 06/ZP/2013 (06.06.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów.

znak postępowania: 05/ZP/2013 (21.05.2013 r.)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup i dostawa nowego kardiomonitora, 2. Rozbudowa posiadanego przez oddział kardiomonitora PM9000 o opcje.

znak postępowania: 04/ZP/2013 (05.04.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pomieszczenia przy istniejącym budynku dźwigu szpitala z przeznaczeniem na serwerownię obsługującą realizacje projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

znak postępowania: 03/ZP/2013 (15.03.2013 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy z podziałem na trzy zadania: 1. Narzędzia jednorazowe, 2. Pojemniki, 3. Kolposkop optyczny.

znak postępowania: 02/ZP/2013 (11.02.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 01/ZP/2013 (25.01.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

znak postępowania: 19/ZP/2012 (14.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach” w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 i przy ul. 22 Lipca 45

znak postępowania: 18/ZP/2012 (06.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 17/ZP/2012 (06.12.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 16/ZP/2012 (22.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1

znak postępowania: 15/ZP/2012 (14.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu do pomiaru akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 14/ZP/2012 (12.11.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 13/ZP/2012 (10.10.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 12/ZP/2012 (14.08.2012 r.)

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

znak postępowania: 11/ZP/2012 (06.07.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 10/ZP/2012 (19.06.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę kotłowni wraz z układem solarnym i instalacją elektryczną oraz pompami ciepła, wykonanie instalacji solarnej c.w.u., regulacja instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D

znak postępowania: 9/ZP/2012 (17.05.2012 r.)

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

znak postępowania: 8/ZP/2012 (11.05.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 7/ZP/2012 (27.04.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu przebudowy części budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach oraz jego rozbudowy w oparciu o ramowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją

znak postępowania: 6/ZP/2012 (26.04.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 5/ZP/2012 (27.03.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwa zadania dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 4/ZP/2012 (05.03.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę ambulansu transportowego.

znak postępowania: 3/ZP/2012 (17.02.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego. Zadanie nr 2. Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej.

znak postępowania: 2/ZP/2012 (25.01.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 1/ZP/2012 (11.01.2012 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 443430 - 2011 (30.12.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 432046 - 2011 (20.12.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: 401800 - 2011 (29.11.2011 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

znak postępowania: konkurs ofert (28.11.2011 r.)

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium

znak postępowania: 8/ZP/2011 (04.11.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 7/ZP/2011 (28.10.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 12 pakietów na potrzeby SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 6/ZP/2011 (05.07.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 5/ZP/2011 (03.06.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę leków i płynów infuzyjnych z podziałem na 11 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 193 000 euro

znak postępowania: 4/ZP/2011 (27.04.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 3/ZP/2011 (04.04.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 15 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 2/ZP/2011 (25.03.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekcyjnych i piorących dla SP ZOZ w Sejnach

znak postępowania: 1/ZP/2011 (18.01.2011 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego dla SP ZOZ w Sejnach