SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 11.05.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach

Numer ogłoszenia: 150782 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.05.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietówy dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.05.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 07/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 163098 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150782 - 2012 data 11.05.2012 r.

Treść zmiany (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 08/ZP/2012 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły oferty, których zestawienie Zamawiający przedstawia poniżej (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 01.06.2012 r.


ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 08/ZP/2012 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ dokonał oceny ofert (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 01.06.2012 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 08/ZP/2012 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ wybrano następujące oferty:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w zakresie pakietu nr: 6,7,8,9,10,11,12,13.
2. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa w zakresie pakietu nr: 3,4,13.
3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław w zakresie pakietu nr: 15.
4. POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 28C/7, 80-366 Gdańsk w zakresie pakietu nr: 2.
5. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska w zakresie pakietu nr: 1.
6. FRASENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań w zakresie pakietu nr: 14.

Wybrane oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, w trakcie oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.06.2012 r.

SPROSTOWANIE

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 08/ZP/2012 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w piśmie „Wybór ofert” pomyłkowo zamieścił informację dotyczącą pkt 1.
W pkt. 1 jest:
,,1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w zakresie pakietu nr: 6,7,8,9,10,11,12,13.”
Powinno być:
,,1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w zakresie pakietu nr: 6,7,8,9,10,11,12.”

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.06.2012 r.


WYBÓR  OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 08/ZP/2012 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie systemu typu Multifiltrate, kontrastu z podziałem na 16 pakietów dla SP ZOZ w zakresie pakietu 5 wybrano następującą ofertę Firmy:

ZARYS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pod Borem 18 otrzymała 100 pkt.
(w kryterium cena 70 pkt, w kryterium jakość 30 pkt).

Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ i jest korzystna pod względem finansowy.

Oferta Firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24 otrzymała 62,84 pkt (w kryterium cena 32,84 pkt, w kryterium jakość 30 pkt).

_____________________________________________________________________________________