SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 06.07.2012 r.

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

Numer referencyjny: 2012-093974; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup i dostawa (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.07.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo - cenowy (.xls) (.pdf)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 31.07.2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu 11/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawa leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: (.doc) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.08.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 11/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 13 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły oferty złożone przez następujących Wykonawców (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 31.08.2012 r.

WYBÓR OFERT

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 11/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków na poszczególne zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1, 2, 4 – Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
i PGF HURT Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zadanie nr 3, 5 – BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zadanie nr 6 – MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Zadanie nr 7, 8, 9, 13  –  ”ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zadanie nr 10, 12 – GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Zadanie nr 11 – Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Zamawiający zamieszcza poniżej ocenę wszystkich ofert (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________