SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 13.08.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów

Numer referencyjny: 2013-110678; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE TED PL-Sejny: Produkty farmaceutyczne (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 13.08.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo - cenowy (.xls)
Załącznik nr 5 – Umowa (projekt) (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 6 – Informacja wykonawcy na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 7 – Doświadczenie zawodowe wraz z referencjami (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 16.09.2013 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

W postępowaniu przetargowym 10/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 24.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Zamawiający, SP ZOZ w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym 10/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów, złożono następujące oferty (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.09.2013 r

.
ZAWIADOMIENIE O WYBRANYCH OFERTACH

Zamawiający, SP ZOZ w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym 10/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na zakup i dostawę leków z podziałem na 12 pakietów złożone oferty spełniają wymagania SIWZ.
Podczas oceny wybrano następujące oferty:


1. Farmacol S.A. (Lider), Farmacol DS. Sp. z o.o. – pakiet 8.
2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.  – pakiet 5.
3. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. – pakiet 7.
4. Lek S.A. –  pakiet 9.
5. IMED Poland Sp. z o.o.  –  pakiet 6.
6. GSK Services Sp. z o.o. –  pakiet 10, 11.
7. Bialmed Sp. z o.o. –  pakiet 2, 3, 4.
8. PGF URTICA Sp. z o.o., PGF S.A. –  pakiet 1,12.


Wybrane oferty są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

Ocena złożonych ofert (.docx) (.pdf).

_____________________________________________________________________________________