SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 06.03.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

Numer ogłoszenia: 75882 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (.pdf)
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.03.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Załączniki (.docx)
Dokumentacja techniczna (.zip) (wielkość pliku - 160 MB)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.03.2014 r.

Modyfikacja SIWZ nr 1 – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)
Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)

Wyjaśnienia do SIWZ – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)
Załącznik nr 1 do Wyjaśnienia do SIWZ – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 95418 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 20.03.2014 r.

Modyfikacja SIWZ nr 2 – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.03.2014 r.

Modyfikacja SIWZ nr 3 – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oderty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________