SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 27.01.2015 r.

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.03.2015 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (.docx) (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 11.03.2015 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zbiorcze zestawienie ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 23.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE I, II, IV ORAZ V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie I, II, IV oraz V części zamówienia (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 23.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
W ZAKRESIE II ORAZ V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie II oraz V części zamówienia (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
W ZAKRESIE III ORAZ VI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie III oraz VI części zamówienia (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie V części zamówienia (.pdf)

_____________________________________________________________________________________