SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 23.03.2022 r.

Sejny, dnia 27.04.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.255.060,00 zł netto (281.807,98 euro). (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 28.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 09.05.2022 r.

OCENA OFERT

Ocena ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 17.05.2022 r.

WYBÓR OFERTY

Wybór oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________