SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 15.04.2022 r.

Sejny, dnia 06.05.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 108.700,00 zł netto (24.407,22 euro). (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.05.2022 r.

OCENA OFERT W ZAKRESIE ZADANIA NR 3,4,5,6,7,8

Ocena ofert w zakresie zadania nr 3,4,5,6,7,8 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 18.05.2022 r.

WYBÓR OFERT

Wybór ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.05.2022 r.

SPROSTOWANIE W ZAKRESIE ZADANIA NR 7
ODNOŚNIE OCENY OFERT I WYBORU OFERTY

Sprostowanie w zakresie zadania nr 7 odnośnie oceny ofert i wyboru oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.05.2022 r.

OCENA OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 I WYBÓR OFERTY

Ocena oferty w zakresie zadania nr 2 i wybór oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.05.2022 r.

OCENA OFERT W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 I WYBÓR OFERTY

Ocena ofert w zakresie zadania nr 1 i wybór oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 21.06.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie
Zadania nr 1. Myjnia-dezynfektor wraz z koszem wsadowym na buty
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 (.pdf)

_____________________________________________________________________________________