SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 13.05.2022 r.

Sejny, dnia 08.06.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 331.761,98 zł netto (74.492,99 euro). (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 08.06.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.06.2022 r.

OCENA OFERTY

Ocena oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.06.2022 r.

WYBÓR OFERTY

Wybór oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________