SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 25.05.2022 r.

Sejny, dnia 29.06.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.267.056,00 zł netto (284.501,53 euro). (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 29.06.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 30.06.2022 r.

OCENA OFERTY

Ocena oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 05.07.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty (.pdf)

_____________________________________________________________________________________