SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 07.06.2022 r.

Sejny, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 365.500,00 zł netto (81.843,90 euro). (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.06.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania (.pdf)

_____________________________________________________________________________________