SP ZOZ Sejny

 


Sejny, dnia 14.07.2022 r.

Sejny, dnia 22.07.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 590.620,00 zł netto. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 22.07.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 25.07.2022 r.

OCENA OFERT

Ocena ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 26.07.2022 r.

INFORMACJA

Informacja (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 04.08.2022 r.

WYBÓR OFERT

Wybór ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________