SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 26.08.2022 r.

Sejny, dnia 05.10.2022 r.

INFORMACJA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podst. art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2.195.000,00 zł netto, tj.: 492.859,71 euro. (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 06.10.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informacja o złożonych ofertach (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 12.10.2022 r.

OCENA OFERT

Ocena ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19.10.2022 r.

WYBÓR OFERT

Wybór ofert (.pdf)

_____________________________________________________________________________________