SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 12.09.2016 r.

Zapytanie o cenę
na wykonanie 80 metrów ogrodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 1


Zapytanie o cenę (.pdf) (.docx)

Załączniki do zapytania o cenę:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami ogłoszenia i ich przyjęciu  bez zastrzeżeń (.docx) (.pdf)
Załącznik nr 2 – Szkic sytuacyjny (.pdf)
Załącznik nr 3 - Kosztorys inwestorskia (.pdf)
Załącznik nr 4 – Umowa – projekt (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________