SP ZOZ Sejny

 

Sejny, dnia 16.09.2016 r.

Warunki konkursu ofert
na zbycie agregatu prądotwórczego typ 562ppd-SW 680/141/17
będącego własnością SP ZOZ w Sejnach

Warunki konkursu ofert (.pdf) (.docx)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Umowa sprzedaży (.docx) (.pdf)

_____________________________________________________________________________________