SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

WITAMY

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje o naszych placówkach, dzięki którym łatwiej będzie Państwu dotrzeć do naszych lekarzy, skorzystać z niezbędnych badań, dowiedzieć się o zakresie świadczonych usług medycznych.
Mając na uwadze dobro pacjenta pragniemy świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.


Covid-19

COVID-19

Aktualne informacje dotyczące szczepień i szczepionek

można znaleźć na stronach:

gov.pl/szczepimysie

gov.pl/koronawirus

oraz pod numerem telefonu 989


_______________________________________________________

Szczepienia przeciwko COVID-19

Punkt szczepień
Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 60D 16-500 Sejny
tel. 87 566 90 40

Sposoby rejestracji:
- Infolinia Narodowego Programu Szczepień pod numerem telefonu 989,
- rejestracja poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
- bezpośrednio z punktem szczepień.

_______________________________________________________

Dni wolne od pracy za święto przypadające w sobotę

W 2021 r. ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:
24.12.2021 r. (piątek) – za święto przypadające w sobotę 25.12.2021 r.
W 2022 r. ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:
14.01.2022 r. (piątek) – za święto przypadające w sobotę 01.01.2022 r.
Zarządzenie nr 22/2021 (.pdf)

_______________________________________________________

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska Realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” SP ZOZ w Sejnach zakupił nowy sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków funkcjonowania następujących usług:
- Oddział Intensywnej Terapii: respirator;
- Gabinet USG: aparat USG;
- Gabinet endoskopii: diatermia chirurgiczna z argonem do zabiegów endoskopowyh (wraz z pompą infuzyjną);
- Blok Operacyjny: aparat do znieczulania ogólnego z monitorem.

Całkowita brutto wartość zakupionego sprzętu medycznego: 828.432,28 zł.

(foto) (foto) (foto) (foto)

_______________________________________________________

Projekt nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” („Strengthening the Cross-border Disease Preparedness and Response System”) Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska Realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach oraz Administrację Urzędu Miasta w Birštonas.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-5R-356 pn. „Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby” SP ZOZ w Sejnach zorganizował seminaria i kursy dla personelu medycznego w tym:
- 4 wspólne jednodniowe seminaria dla grupy 100 pracowników medycznych. Tematami seminariów były: farmakoterapia dziecięca, procedury pierwszej pomocy wykonywane przez personel medyczny, procedury ratownictwa medycznego dla dorosłych, procedury ratownictwa medycznego dla dzieci;
- 9 dniowy kurs terapii manualnej dla 15 pracowników medycznych.
W miesiącu sierpniu w Augustowie odbyło się 3-dniowe seminarium "Współpraca transgraniczna w zakresie i gotowości reagowania na choroby" dla 12 przedstawicieli przygranicznego sektora usług zdrowotnych i społecznych. Podczas seminarium pracowaliśmy nad sposobami rozwijania, dzielenia się i utrzymywania podstawowych zdolności w zakresie zdrowia publicznego niezbędnych do wykrywania, diagnozowania, zgłaszania i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak COVID-19. Podczas seminarium została utworzona Transgraniczna Sieć Gotowości i Reagowania na Choroby - wspólne partnerstwo między instytucjami transgranicznej opieki zdrowotnej w celu rozwijania, dzielenia się i utrzymywania podstawowych zdolności w zakresie zdrowia publicznego potrzebnych do wykrywania, diagnozowania, zgłaszania i reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, takie jak COVID-19. Pierwszym działaniem w ramach sieci będzie utworzenie i uruchomienie specjalnej interaktywnej strony internetowej poświęconej kwestiom transgranicznego nadzoru, gotowości i reagowania na choroby.

(foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

_______________________________________________________

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Sejnach informuje, że od lipca 2021 roku wejście do Laboratorium przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach znajduje się od strony parkingu (po drugiej stronie budynku szpitala).

Modernizacja techniczna i funkcjonalna Laboratorium przy szpitalu SP ZOZ w Sejnach, wykonana została w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na ternie województwa podlaskiego” realizuje w partnerstwie 16 podmiotów zwalczających COVID-19 na terenie Województwa Podlaskiego. Rola SP ZOZ w Sejnach w projekcie: Partner projektu.
Pomieszczenia laboratorium poddane zostały całkowitej funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie laboratorium i osób tam zatrudnionych oraz pacjentów przekazujących materiał do badania, lub od których jest pobierany ten materiał. 02.07.2021 r. SP ZOZ w Sejnach dokonał odbioru wyremontowanych pomieszczeń.
W ramach ww. projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wykona jeszcze w tym roku:
1. Przebudowę i remont pralni na punkt pralniczy z myciem i dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie. Obecny budynek pralni pod względem technicznym i w zakresie technologicznym (urządzenia, wyposażenie) jest w bardzo złym stanie. Pralnia jest pewnego rodzaju centrum dokąd trafiają wszelkie wirusy i bakterie. Likwidacja pralni i utworzenie punktu pralniczego z myciem i dezynfekcją sprzętu medycznego, pozwoli na podniesienie poziomu warunków sanitarnych i zmniejszy ryzyko zakażenia koronawirusem wśród personelu. Ważnym elementem inwestycji, jest powstanie miejsca do mycia i dezynfekcji wózków do transportu pościeli, bielizny oraz ubrań ochronnych. Zakupione zostanie również urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, łóżek czy materacy np. nedtlenkiem wodoru, jest jedną z najskuteczniejszych metod w walce z wirusem SARS-C-V-2. Wszyscy pracownicy pralni utrzymają zatrudnienie.
2. Wymianę windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach. Wymiana starej i niedziałającej windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach (ul. Dr Edwarda Rittlera 1) spowoduje utworzenie oddzielnego ciągu komunikacyjnego z przeznaczeniem dla pacjentów zdiagnozowanych z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pomiędzy Izbą Przyjęć a oddziałem „covidowym” znajdującym się na wyższej kondygnacji. Umożliwi także sprawne funkcjonowanie placówki, pozwoli na dostosowanie do transportu oddziałowych łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich i innych sprzętów i pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów oraz personelu i izolację osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ponadto sprawna winda przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów a niejednokrotnie przyspieszą wykonanie akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia chorych.

Całkowity koszt projektu SP ZOZ w Sejnach: 3.200.000,00 zł
Dofinansowane z EFRR oraz budżet państwa: 2.770.000,00 zł
Wkład własny: 430.000,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

(foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

_______________________________________________________

Projekt nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ („Cooperation for high-quality cross-border healthcare and patient mobility in frontier area”) Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska Realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach – LIDER PROJEKTU oraz Szpital Publiczny w Lazdijai

W ramach realizacji projektu w dniach 29 czerwca – 01 lipca 2021 roku zorganizowaliśmy 3-dniowe seminarium dla organizacji pozarządowych, władz lokalnych, podmiotów świadczących usługi zdrowotne itp. Seminarium odbyło sie w Sejnach. Udział w seminarium wzięło łącznie 12 osób w tym 6 osób reprezentowało zaprzyjaźnione miasto Łoździeje (Litwa). Podczas Seminarium przygotowane zostały niezbędne dokumenty do utworzenia Transgranicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej i Mobilności Pacjentów, jako partnerstwo pomiędzy instytucjami związanymi z transgraniczną opieką zdrowotną. Hub będzie stałą platformą współpracy transgranicznej w zakresie przepływu informacji, jak również harmonizacji działań zwiększających dostępność i jakość usług transgranicznej opieki zdrowotnej oraz mobilność pacjentów. Pierwszym działaniem Hubu będzie stworzenie i uruchomienie specjalnej interaktywnej strony internetowej poświęconej zagadnieniom transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów. Będzie to narzędzie do e-learningu, wyszukiwania podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej, wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą - jak między członkami istniejącej już Transgranicznej Opieki Zdrowotnej i Centrum Mobilności Pacjentów.

Całkowita wartość projektu: 417.453,39 euro
Dofinansowane (85%): 354.835,37 euro
Wkład własny (15%): 62.618,02 euro
Całkowita wartość projektu po stronie SP ZOZ w Sejnach: 238.459,35 euro
Dofinansowanie (85%): 202.690,44 euro
Wkład własny (15%): 35.768,91 euro

(foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

_______________________________________________________

Projekt nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ („Cooperation for high-quality cross-border healthcare and patient mobility in frontier area”) Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska Realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach – LIDER PROJEKTU oraz Szpital Publiczny w Lazdijai

W ramach realizacji projektu w dniach 21-22 czerwca 2021 roku zorganizowaliśmy 2-dniowe seminarium dla organizacji pozarządowych, władz lokalnych, podmiotów świadczących usługi zdrowotne itp. na temat wdrażania unijnej dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, zwiększającej ich możliwości współpracy, wspólnego programowania i wnoszenia wkładu w mobilność pacjentów na obszarze przygranicznym. Seminarium odbyło sie w Sejnach. Udział w seminarium wzięło łącznie 12 osób w tym 6 osób reprezentowało zaprzyjaźnione miasto Łoździeje (Litwa). Kolejne seminarium zaplanowaliśmy w dniach 29 czerwca – 01 lipca 2021 roku. Seminarium również odbędzie się w Sejnach. Podczas Seminarium powstanie Transgraniczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Mobilności Pacjentów jako partnerstwo pomiędzy instytucjami związanymi z transgraniczną opieką zdrowotną. Hub będzie stałą platformą współpracy transgranicznej w zakresie przepływu informacji, jak również harmonizacji działań zwiększających dostępność i jakość usług transgranicznej opieki zdrowotnej oraz mobilność pacjentów. Pierwszym działaniem Hubu będzie stworzenie i uruchomienie specjalnej interaktywnej strony internetowej poświęconej zagadnieniom transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów. Będzie to narzędzie do e-learningu, wyszukiwania podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej, wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą - jak między członkami istniejącej już Transgranicznej Opieki Zdrowotnej i Centrum Mobilności Pacjentów.

Całkowita wartość projektu: 417.453,39 euro
Dofinansowane (85%): 354.835,37 euro
Wkład własny (15%): 62.618,02 euro
Całkowita wartość projektu po stronie SP ZOZ w Sejnach: 238.459,35 euro
Dofinansowanie (85%): 202.690,44 euro
Wkład własny (15%): 35.768,91 euro

(foto) (foto) (foto)

_______________________________________________________

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na ternie województwa podlaskiego” realizuje w partnerstwie 15 podmiotów zwalczających COVID-19 na terenie Województwa Podlaskiego. Rola SP ZOZ w Sejnach w projekcie: Partner projektu.

W ramach projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wykona:

1. Modernizację techniczną i funkcjonalną laboratorium przy szpitalu SP ZOZ w Sejnach. Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia zmian reorganizacyjnych oraz konieczność dostosowania pomieszczeń zajmowanych przez laboratorium medyczne w Sejnach, do obecnego stanu epidemicznego i realnego zagrożenia epidemicznego w przyszłości a także ze względu na to, że obecnie pomieszczenia laboratorium w wielu miejscach posiada nie do końca prawidłowe rozwiązania funkcjonalne, technologiczne oraz technicznie powodujące duże obniżenie poziomu ochrony sanitarno-epidemiologicznej personelu i pacjentów, pomieszczenia laboratorium poddane są całkowitej funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie laboratorium i osób tam zatrudnionych oraz pacjentów przekazujących materiał do badania, lub od których jest pobierany ten materiał.

2. Przebudowę i remont pralni na punkt pralniczy z myciem i dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie. Obecny budynek pralni pod względem technicznym i w zakresie technologicznym (urządzenia, wyposażenie) jest w bardzo złym stanie. Pralnia jest pewnego rodzaju centrum dokąd trafiają wszelkie wirusy i bakterie. Likwidacja pralni i utworzenie punktu pralniczego z myciem i dezynfekcją sprzętu medycznego, pozwoli na podniesienie poziomu warunków sanitarnych i zmniejszy ryzyko zakażenia koronawirusem wśród personelu. Ważnym elementem inwestycji, jest powstanie miejsca do mycia i dezynfekcji wózków do transportu pościeli, bielizny oraz ubrań ochronnych. Zakupione zostanie również urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, łóżek czy materacy np. nedtlenkiem wodoru, jest jedną z najskuteczniejszych metod w walce z wirusem SARS-C-V-2. Wszyscy pracownicy pralni utrzymają zatrudnienie.

3. Wymianę windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach. Wymiana starej i nie działającej windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach (ul. Dr Edwarda Rittlera 1) spowoduje utworzenie oddzielnego ciągu komunikacyjnego z przeznaczeniem dla pacjentów zdiagnozowanych z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pomiędzy Izbą Przyjęć a oddziałem „covidowym” znajdującym się na wyższej kondygnacji. Umożliwi także sprawne funkcjonowanie placówki, pozwoli na dostosowanie do transportu oddziałowych łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich i innych sprzętów i pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów oraz personelu i izolację osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ponadto sprawna winda przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów a niejednokrotnie przyspieszą wykonanie akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia chorych.

Całkowity koszt projektu SP ZOZ w Sejnach: 3.200.000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR oraz budżet państwa: 770.000,00 zł
Wkład własny: 430.000,00 zł

(foto) (foto) (foto)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

_______________________________________________________

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ SP ZOZ w Sejnach zakupił nowy sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków funkcjonowania następujących usług:

- Gabinet Gastroskopii: 1 garstrofiberoskop, 1 kolonoskop, 1 kolumna endoskopowa i 2 myjki endoskopowe (1 myjka endokopowa gastroskopia + 1 myjka endoskopowa kolonoskopia) (foto) (foto) (foto),
- Blok Operacyjny: 1 diatermia chirurgiczna (foto);
- Oddział Intensywnej Terapii: 4 monitory EKG, 2 repiratory i 2 zestawy stacji dokujących z 6 pompami strzykawkowymi i z 1 pompą przepływową, (foto)
- Pododdział Położniczo-Ginekologiczny: 1 kardiotokograf. (foto)

Całkowita brutto wartość zakupionego sprzętu medycznego: 876.765,83 zł.

Projekt nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ („Cooperation for high-quality cross-border healthcare and patient mobility in frontier area”) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako Lider Projektu oraz Szpital Publiczny w Lazdijai.

_______________________________________________________

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami oferowanymi przez Portal Pacjenta zbudowanego w ramach realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (PSIeZ). Zachęcamy do zakładania kont na Portalu Pacjenta www.ezdrowie.wrotapodlasia.pl i ich aktywowania w poradniach podmiotów leczniczych.

Jak założyć konto na Portalu Pacjenta?

Zasady dzialania konta