Monitoring - Przychodnia

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 60D

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17; e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl
  • Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 60D oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Zakładowi czy jego pacjentom lub narażających ich na straty, czyli prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także na podstawie:

- art. 222 Kodeksu pracy,

- art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

- art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw,

- § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

i obejmuje wejścia do budynku przy ul. Wojska Polskiego 60D, zewnętrzny obszar budynku, parter obok rejestracji w Przychodni;

  • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa tj. sąd, prokuratura czy policja;
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie Zakładu;
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres 26 dni;
  • Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje:

-  prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, Administratorze danych, jego adresie i danych do kontaktu;

-   prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

-   prawo do wniesienia sprzeciwu w szczególnych sytuacjach.

  • Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ;
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).