SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

WITAMY

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje o naszych placówkach, dzięki którym łatwiej będzie Państwu dotrzeć do naszych lekarzy, skorzystać z niezbędnych badań, dowiedzieć się o zakresie świadczonych usług medycznych.
Mając na uwadze dobro pacjenta pragniemy świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.


Covid-19

COVID-19

Aktualne informacje dotyczące szczepień i szczepionek

można znaleźć na stronach:

gov.pl/szczepimysie

gov.pl/koronawirus

oraz pod numerem telefonu 989


_______________________________________________________

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
zatrudni osobę do pracy na stanowisku konserwatora - kierowcę
data zamieszczenia:
16.06.2021 r. (.pdf)

ZAŁĄCZNIKI

Kwestionariusz (.docx) (.pdf)
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (.docx) (.pdf)

_______________________________________________________

Szczepienia przeciwko COVID-19

Punkt szczepień
Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 60D 16-500 Sejny
tel. 87 566 90 40

Harmonogram rejestracji:

12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973,
26 kwietnia – roczniki 1974-1975,
27 kwietnia – roczniki 1976-1977,
28 kwietnia – roczniki 1978-1979,
29 kwietnia – roczniki 1980-1981,
30 kwietnia – roczniki 1982-1983,
1 maja – roczniki 1984-1985,
3 maja – roczniki 1986-1987,
4 maja – roczniki 1988-1989,
5 maja – roczniki 1990-1991,
6 maja – roczniki 1992-1993,
7 maja – roczniki 1994-1996,
8 maja – roczniki 1997-1999,
9 maja – roczniki 2000-2003.

- od 15 stycznia 2021 r. - osoby, które skończyły 80 lat
- od 22 stycznia 2021 r. - osoby, które skończyły 70 lat
- od 11 marca 2021 r. - rocznik 1952
- od 18 marca 2021 r. - roczniki 1952-1954
- od 22 marca 2021 r. - roczniki 1952-1956

Sposoby rejestracji:
- Infolinia Narodowego Programu Szczepień pod numerem telefonu 989,
- rejestracja poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
- bezpośrednio z punktem szczepień.

_______________________________________________________

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na ternie województwa podlaskiego” realizuje w partnerstwie 15 podmiotów zwalczających COVID-19 na terenie Województwa Podlaskiego. Rola SP ZOZ w Sejnach w projekcie: Partner projektu.

W ramach projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wykona:

1. Modernizację techniczną i funkcjonalną laboratorium przy szpitalu SP ZOZ w Sejnach. Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia zmian reorganizacyjnych oraz konieczność dostosowania pomieszczeń zajmowanych przez laboratorium medyczne w Sejnach, do obecnego stanu epidemicznego i realnego zagrożenia epidemicznego w przyszłości a także ze względu na to, że obecnie pomieszczenia laboratorium w wielu miejscach posiada nie do końca prawidłowe rozwiązania funkcjonalne, technologiczne oraz technicznie powodujące duże obniżenie poziomu ochrony sanitarno-epidemiologicznej personelu i pacjentów, pomieszczenia laboratorium poddane są całkowitej funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie laboratorium i osób tam zatrudnionych oraz pacjentów przekazujących materiał do badania, lub od których jest pobierany ten materiał.

2. Przebudowę i remont pralni na punkt pralniczy z myciem i dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie. Obecny budynek pralni pod względem technicznym i w zakresie technologicznym (urządzenia, wyposażenie) jest w bardzo złym stanie. Pralnia jest pewnego rodzaju centrum dokąd trafiają wszelkie wirusy i bakterie. Likwidacja pralni i utworzenie punktu pralniczego z myciem i dezynfekcją sprzętu medycznego, pozwoli na podniesienie poziomu warunków sanitarnych i zmniejszy ryzyko zakażenia koronawirusem wśród personelu. Ważnym elementem inwestycji, jest powstanie miejsca do mycia i dezynfekcji wózków do transportu pościeli, bielizny oraz ubrań ochronnych. Zakupione zostanie również urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, łóżek czy materacy np. nedtlenkiem wodoru, jest jedną z najskuteczniejszych metod w walce z wirusem SARS-C-V-2. Wszyscy pracownicy pralni utrzymają zatrudnienie.

3. Wymianę windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach. Wymiana starej i nie działającej windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach (ul. Dr Edwarda Rittlera 1) spowoduje utworzenie oddzielnego ciągu komunikacyjnego z przeznaczeniem dla pacjentów zdiagnozowanych z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, pomiędzy Izbą Przyjęć a oddziałem „covidowym” znajdującym się na wyższej kondygnacji. Umożliwi także sprawne funkcjonowanie placówki, pozwoli na dostosowanie do transportu oddziałowych łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich i innych sprzętów i pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów oraz personelu i izolację osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ponadto sprawna winda przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów a niejednokrotnie przyspieszą wykonanie akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia chorych.

Całkowity koszt projektu SP ZOZ w Sejnach: 3.200.000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR oraz budżet państwa: 770.000,00 zł
Wkład własny: 430.000,00 zł

(foto) (foto) (foto)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

_______________________________________________________

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ SP ZOZ w Sejnach zakupił nowy sprzęt medyczny niezbędny do poprawy warunków funkcjonowania następujących usług:

- Gabinet Gastroskopii: 1 garstrofiberoskop, 1 kolonoskop, 1 kolumna endoskopowa i 2 myjki endoskopowe (1 myjka endokopowa gastroskopia + 1 myjka endoskopowa kolonoskopia) (foto) (foto) (foto),
- Blok Operacyjny: 1 diatermia chirurgiczna (foto);
- Oddział Intensywnej Terapii: 4 monitory EKG, 2 repiratory i 2 zestawy stacji dokujących z 6 pompami strzykawkowymi i z 1 pompą przepływową, (foto)
- Pododdział Położniczo-Ginekologiczny: 1 kardiotokograf. (foto)

Całkowita brutto wartość zakupionego sprzętu medycznego: 876.765,83 zł.

Projekt nr LT-PL-4R-299 pn. „Współpraca dla wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej i mobilności pacjentów pogranicza“ („Cooperation for high-quality cross-border healthcare and patient mobility in frontier area”) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, realizowany przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako Lider Projektu oraz Szpital Publiczny w Lazdijai.

_______________________________________________________

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Dyrekcja SP ZOZ w Sejnach uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu i Poradniach SP ZOZ w Sejnach w latach 1990-1991.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 20 maja 2021 r. w Administracji SP ZOZ w Sejnach przy ul. Dr E. Rittlera 2 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 14:35.
Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Szpitala w zakładce dokumenty. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

_______________________________________________________

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami oferowanymi przez Portal Pacjenta zbudowanego w ramach realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (PSIeZ). Zachęcamy do zakładania kont na Portalu Pacjenta www.ezdrowie.wrotapodlasia.pl i ich aktywowania w poradniach podmiotów leczniczych.

Jak założyć konto na Portalu Pacjenta?

Zasady dzialania konta