Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach podpisał aneks do umowy partnerstwa Nr ZD-VI.9024.43.2020 zawartej w dniu 08 kwietnia 2020 r. dot. realizacji projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” zgodnie z umową nr. UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 z dnia 28.04.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.


Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno0leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.


Działania projektu w SP ZOZ w Sejnach:
- modernizacja techniczna i funkcjonalna laboratorium przy szpitalu SP ZOZ w Sejnach,
- przebudowa i remont pralni na punkt pralniczy z myciem i dezynfekcją sprzętu oraz jego wyposażenie,
- wymiana windy w Szpitalu Powiatowym w Sejnach,
- zakup sprzętu do sterylizatorni,
- zakup karetki transportowej wraz z wyposażeniem.


Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.


Produkty projektu – 15 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19
Rola w projekcie: partner projektu
Całkowity koszt projektu: 66 087 424,74 zł.
Wydatki kwalifikowane: 65 527 016,09 zł.
Dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa : 58 536 477,88 zł.
Wkład UE: 49 693 336,52 zł.
Wkład własny: 7 550 946,86 zł.
Całkowity koszt projektu SP ZOZ w Sejnach: 3 761 391,84 zł.
Wydatki kwalifikowane: 3 277 768,88 zł.
Dofinansowanie z EFRR oraz budżet państwa: 2 843 678,68 zł.
Wkład własny: 917 713,16 zł.
w tym dofinansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 500 000,00 zł.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).