443430 - 2011

Ogłoszenie

Sejny, dnia 30.12.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Numer ogłoszenia: 443430 - 2011.

Data zamieszczenia: 30.12.2011.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sejny, dnia 30.12.2011r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie wraz z odpowiedzią

Sejny, dnia 05.01.2012r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach”. Numer ogłoszenia: 443430 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011.

SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - prosimy o wykreślenie postanowień dodatkowych pkt. 3 „W przypadku nie wywiązania się przez ubezpieczyciela z terminów określonych w art. 67d, ust. 6 oraz art. 67k, ust. 3 i art. 67m UOPP wypłacone z tego tytułu świadczenie (odszkodowanie i zadośćuczynienie) nie będą obciążały bilansu szkodowego ubezpieczającego, wraz z wszelkimi związanymi z tym faktem konsekwencjami po stronie Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sejny, dnia 09.01.2012r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 443430 - 2011 data 30.12.2011r.

Sekcja I: Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, fax. 087 5162341.

Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 08:45, miejsce: Biuro Pełnomocnika Zamawiającego - PWS KONSTANTA S.A., ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 15:00, miejsce: Biuro Pełnomocnika Zamawiającego - PWS KONSTANTA S.A., ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Sejny, dnia 27.01.2012r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.12.2011r. nr ogłoszenia 443430-2011.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.01.2012r. do godz. 8:45 wpłynęła jedna ważna oferta. Informujemy, że ww. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień Publicznych. Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził, Waldemar Kwaterski - Dyrektor.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).