05/ZP/2015

Ogłoszenie

Sejny, dnia 18.06.2015r.

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na dwie części:

  • I część zamówienia - dostawa tomografu komputerowego,
  • II część zamówienia - dostawa aparatu RTG z ramieniem C.

Numer ogłoszenia: 2015/S 119-216891.

Data zamieszczenia: 24.06.2015 . 

Pliki są do pobrania na dole strony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sejny, dnia 24.06.2015r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na dwie części:

  • I część zamówienia - dostawa tomografu komputerowego,
  • II część zamówienia - dostawa aparatu RTG z ramieniem C.

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości

Sejny, dnia 27.07.2015r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pliki do pobrania są na dole strony.

Zbiorcze zestawienie ofert

Sejny, dnia 13.08.2015r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Numer oferty   

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł brutto)

Gwarancja

Realizacja zamówienia

Warunki płatności

1

Medix Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa

II część zamówienia – 433.008,12 zł

24 miesiące

W ciągu 6 tygodni od podpisania umowy.

30 dni od daty przedłożenia faktury

2

TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa

I część zamówienia – 2.650.809,00 zł

60 miesięcy

W ciągu 6 tygodni od podpisania umowy.

30 dni od daty przedłożenia faktury

3

Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa

II część zamówienia –
576.630,00 zł

24 miesiące

W ciągu 6 tygodni od podpisania umowy.

30 dni od daty przedłożenia faktury

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie I i II części zamówienia

Sejny, dnia 13.08.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o:

Dokonaniu wyboru oferty TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa, jako najkorzystniejszej w zakresie I części zamówienia – jest to jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu i w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą punktację:

Wykaz ofert złożonych w zakresie I części zamówienia
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90% Liczba pkt w kryterium gwarancja ofertowa o wadze 10% Razem

TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa

90 pkt 10 pkt 100 pkt

Dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Medix Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, jako najkorzystniejszej w zakresie II części zamówienia - jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w zakresie II części zamówienia Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Wykaz ofert złożonych w zakresie II części zamówienia
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90% Liczba pkt w kryterium gwarancja ofertowa o wadze 10% Razem

Medix Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa

90 pkt 10 pkt 100 pkt

Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa

67,59 pkt 10 pkt 77,59 pkt
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).