11/ZP/2019

Sejny, dnia 21.11.2019 r.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Sejnach 

w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 626012-N-2019; data zamieszczenia: 21.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Sejnach w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
  • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp (Prawo zamówień publicznych) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
  • Załącznik nr 5 -  Oświadczenie dotyczące wykonawcy.
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Załącznik nr 7 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej.
  • Załącznik nr 7_1 - Wykaz obiektów.
  • Załącznik nr 7_2 - Pełnomocnictwo.

Sejny, dnia 27.11.2019

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

Sejny, dnia 03.12.2019

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 04.12.2019

Wybór oferty

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).