13/ZP/2013

Ogłoszenie

Sejny, dnia 21.11.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Numer ogłoszenia: 476504 - 2013.

Data zamieszczenia: 21.11.2013.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 21.11.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Odpowiedzi na pytania

Sejny, dnia 26.11.2013r.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z  2013 r. Nr, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami. Pliki do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sejny, dnia 27.11.2013r.

Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 09:00, miejsce: PWS Konstanta S.A. Przedstawicielstwo w Białymstoku, ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 09:00, miejsce: PWS Konstanta S.A. Przedstawicielstwo w Białymstoku, ul. Warszawska 21/121, 15-062 Białystok.

Odpowiedź na pytanie

Sejny, dnia 04.12.2013r.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z  2013 r. Nr, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania jakie wpłynęło do Zamawiającego, wraz z udzieloną odpowiedzią:

Prosimy o modyfikację zapisu Klauzuli umów wieloletnich w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po zmianie powinno być: Klauzula wypowiedzenia w przypadku umów wieloletnich.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

  • wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy - po przekroczeniu 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej(składka przypisana za okres 9 miesięcy) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony , pomniejszonej o brokeraż,  
  • istotna zmiana  warunków reasekuracyjnych,
  • zmiana zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Wybór ofert

Sejny, dnia 05.12.2013r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. Plik do pobrania na dole strony.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).