6/ZP/2011

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach.

Sejny, dnia 05.07.2011r.

Numer ogłoszenia: 184505 - 2011

Data zamieszczenia: 05.07.2011.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach.

Sejny, dnia 05.07.2011r.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się na dole strony.

Zapytania wraz z odpowiedziami

Sejny, dnia 19.07.2011r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 06/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 29.07.2011r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na osiem zadań dla SP ZOZ w Sejnach, znak postępowania 6/ZP/2011 w wymagalnym terminie złożono 7 ofert.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Sejny, dnia 19.08.2011r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań została odrzucona oferta Firmy TBK Medical Partner Spółka z o.o. w zakresie Zadania nr 5.

Oferta wyżej w/w Firmy została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przyczyną odrzucenia oferty Firmy TBK Medical Partner Spółka z o.o. zakresie Zadania nr 5 jest jej niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 13 opisał kryteria oceny ofert w następujący sposób:

  • Kryterium 1 - cena 80%.
  • Kryterium 2 - Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie - 20%.

Wykonawca FirmaTBK Medical Partner Spółka z o.o. podała cenę. Zamawiający zwrócił się do ww Firmy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o podanie kosztów ryczałtowych serwisowania urządzenia za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego. Mimo wezwania do uzupełnienia oferty Wykonawca nie podał ww kosztów serwisowania urządzenia.

W związku z powyższym w/w oferta podlega odrzuceniu.

Wybór oferty

Sejny, dnia 19.08.2011r.

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym znak postępowania 06/ZP/2011 na zakup i dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań wybrano oferty następujących Firm:

  • BTL Polska Sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 8.
  • Ascor S.A. w zakresie Zadania nr 3.
  • DIAGNOS Sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 4.
  • STOLTER sp. z o.o. w zakresie Zadania nr 5.
  • ,,KONKRET’’ Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna w zakresie Zadania nr 7.
  • BiaMediTek Spółka z o.o. w zakresie Zadania nr 2 i 6.

Wykonawcy spełniają wymagania SIWZ. Wybrane oferty są korzystne pod względem finansowym.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).