03/ZP/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Sejny, dnia 10.04.2015r.

Dostawa sprzętu medycznego.

Pliki do pobrania na dole strony.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sejny, dnia 13.05.2015r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości. Pliki do pobrania są na dole strony.

Informacja o złożonych ofertach

Sejny, dnia 08.06.2015r.

Zamawiający, SP ZOZ w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wpłynęło pięć ofert. Pliki do pobrania są na dole strony.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie i części zamówienia.

Sejny, dnia 18.06.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o: dokonaniu wyboru oferty ASQA Polska Sp. z o.o., ul. Boremlowska 51B, 04-338 Warszawa jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 – jest to jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu i w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą punktację:

Wyniki postępowania w zakresie I części zamówienia
Nazwa (firma), adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena ofertowa Liczba pkt w kryterium okres ofertowania gwarancji Razem pkt
ASQA Polska Sp. z o.o., ul. Boremlowska 51B, 04-338 Warszawa 90 pkt 10 pkt 100 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy pzp.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3

Sejny, dnia 24.06.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o: dokonaniu wyboru oferty NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo,  jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Wszystkie oferty w zakresie w/w zadania spełniają wymagania SIWZ.

Poniżej, Zamawiający przedstawia zbiorczą ocenę ofert dla zadania nr 3.

Zbiorcza ocena ofert dla zadania nr 3
Numer oferty Nazwa (firma), adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena ofertowa Liczba pkt w kryterium okres ofertowania gwarancji Razem pkt
3 NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo 90 pkt 6,70 pkt 96,70 pkt
4 Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze 70,20 pkt 6,70 pkt 76,90 pkt
5 BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa 85,50 pkt 10 pkt 95,50 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 2

Sejny, dnia 01.07.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o: dokonaniu wyboru oferty P.P.H.U. ,,OGARIT’’ Export-Import, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki  jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Wszystkie oferty w zakresie w/w zadania spełniają wymagania SIWZ.

Poniżej, Zamawiający przedstawia zbiorczą ocenę ofert dla zadania nr 2.

Zbiorcza ocena ofert dla zadania nr 2
Numer oferty Nazwa (firma), adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena ofertowa Liczba pkt w kryterium okres ofertowania gwarancji Razem pkt
1 P.P.H.U. ,,OGARIT’’ Export-Import, ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki 90 pkt 10 pkt 100 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy pzp.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).