07/ZP/2013

Ogłoszenie

Sejny, dnia 19.06.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania:

  1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
  2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

Numer ogłoszenia: 234332 - 2013.

Data zamieszczenia: 19.06.2013.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 19.06.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania:

  1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
  2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych. 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są do pobrania na dole strony.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 08.07.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania:

  1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
  2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

Wpłynęła jedna oferta w zakresie zadania nr 1 złożona przez ENDO ELEKTRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 11B,  05 – 805 Kanie.

Wartość brutto oferty: 115 398,00 zł.

Cena brutto jednej roboczogodziny bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, podana kwotowo i procentowo: 210,00 zł, tj. 15%.

Wybór oferty

Sejny, dnia 08.07.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zadania nr 1 - Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu wybrano ofertę firmy ENDO ELEKTRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 11B,  05 – 805 Kanie.

Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sejny, dnia 08.07.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2 - Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym z podziałem na dwa zadania:

  1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu.
  2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych na dzień 27 czerwca 2013r.

W wyznaczonym terminie w zakresie zadania nr 2 -  Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych  nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).