08/ZP/2015

Ogłoszenie

Sejny, dnia 02.08.2015r.

Dostawa oleju opałowego lekkiego, dostawa benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON.

Numer ogłoszenia: 196000 -2015.

Data zamieszczenia: 02.08.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 02.08.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego, dostawę benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie I i II części zamówienia

Sejny, dnia 13.08.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), dalej pzp, zawiadamia o:

Dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, jako najkorzystniejszej w zakresie I części zamówienia - jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w zakresie I części zamówienia Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Oceny ofert w zakresie I części zamówienia
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 100%

Razem

SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk

99,53 pkt

99,53 pkt

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

100 pkt

100 pkt

Dokonaniu wyboru oferty Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, jako najkorzystniejszej w zakresie II części zamówienia – jest to jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu i w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 100%

Razem

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

100 pkt

100 pkt

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).