6/ZP/2012

Ogłoszenie o przetargu

Sejny, dnia 26.04.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach.

Numer ogłoszenia: 133694 - 2012.

Data zamieszczenia: 26.04.2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sejny, dnia 26.04.2012r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na dole strony.

Zapytania wraz z odpowiedziami

Sejny, dnia 02.05.2012r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 06/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Plik do pobrania na dole strony.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 09.05.2012r.

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 06/ZP/2012 na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ wpłynęły następujące oferty:

  1. Oferta firmy MC Czuper Sp. J., ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo k/Poznania,
    1. pakiet nr 1: wartość brutto 130 822,56 zł.
  2. Oferta firmy Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska,
    1. pakiet nr 1: wartość brutto 125 323,36 zł,
    2. pakiet nr 2: wartość brutto 17 083,44 zł,
    3. pakiet nr 3: wartość brutto 4 224,10 zł.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Sejny, dnia 09.05.2012r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

MC Czuper Sp. J., ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo k/Poznania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach. Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w SIWZ składania ofert na poszczególne pakiety: pakiet nr 1, 2, 3. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jeden pakiet, na dwa lub trzy pakiety.

Pakiet nr 1 składał się z 15 pozycji. Natomiast Wykonawca złożył ofertę odnośnie poz. 9, 10, 12, 13, 14 w pakiecie nr 1 pomijając pozostałe.

Wykonawca złożył ofertę na część pakietu nr 1 a nie na cały, jak wymagał Zamawiający w SIWZ.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wybór oferty

Sejny, dnia 09.05.2012r.

Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.) Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 06/ZP/2012 na dostawę środków dezynfekujących z podziałem na 3 pakiety dla SP ZOZ w Sejnach wybrano ofertę firmy:

Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska w zakresie pakietu 1,2 i 3.

Oferta w/w firmy podczas oceny pakietów uzyskała  po 100 pkt. Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).