04/ZP/2014

Ogłoszenie

Sejny, dnia 02.04.2014r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:

 • Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
 • Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

Numer ogłoszenia: 111406 - 2014.

Data zamieszczenia: 02.04.2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 02.04.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakup i dostawy paliw płynnych z podziałem na dwa zadania:

 • Zadanie nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
 • Zadanie nr 2: Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na dole strony.

Sejny, dnia 24.04.2014r.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i o wyborze oferty w zakresie zadania nr 2:

 1. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w wymaganym terminie złożono oferty z następującymi cenami:
  1. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, w zakresie Zadania nr 1 – 335 347,20 zł brutto.
  2. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa   „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk, w zakresie Zadania nr 1 – 335 347,20 zł brutto, w zakresie Zadania nr 2 – 92 680,50 zł brutto.
 2. W zakresie Zadania nr 2 – Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa   „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk. Oferta spełnia wymagania SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym.
 3. Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego w zakresie Zadania nr 2 – Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1

Sejny, dnia 24.04.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zakresie Zadania nr 1: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli zostały złożone dodatkowe oferty o takiej samej cenie.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania nr 1 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicz 1, 19 – 300 Ełk, wartość - 335 347,20 zł brutto,
 2. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9B, 19 – 300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, wartość - 335 347,20 zł brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, który stanowi ,,Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych”, wezwał ww. Wykonawców do złożenia w terminie do dnia 18.04.2014r. do godz. 14:35 ofert dodatkowych w zakresie Zadania nr 1.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty dodatkowe opiewające także na tą samą kwotę tj. 334 166,40 zł.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).