08/ZP/2014

Ogłoszenie 

Sejny, dnia 03.07.2014r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów.

Numer ogłoszenia: 223524 - 2014.

Data zamieszczenia: 03.07.2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 03.07.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są do pobrania na dole strony.

Sejny, dnia 09.07.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2014 r. godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Sejny, dnia 11.07.2014r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią. Plik do pobrania na dole strony.

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

Sejny, dnia 14.07.2014r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią. Plik do pobrania na dole strony.

Informacja o złożonych ofertach

Sejny, dnia 22.07.2014r.

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie ofert. Plik do pobrania na dole strony.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 28.07.2014r.

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie wybranych ofert. Plik do pobrania na dole strony.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie pakietu nr 10

Sejny, dnia 01.08.2014r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na dwadzieścia jeden pakietów: materiałów szewnych, płynów do ciągłych terapii nerkozastępczych, materiałów eksploatacyjnych do Multifiltrate, kontrastu, elektrod, rękawic, staplerów w zakresie pakietu nr 10 wybrał ofertę Wykonawcy:

ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, wartość oferty 6 480,00 zł.

Wybrana oferta spełnia warunki SIWZ, jest korzystna pod względem finansowym, otrzymała  100 pkt., w związku z tym Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie oceny ofert.

Zbiorcze zestawienie oceny ofert
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Numer pakietu Wartość brutto pakietu w zł Ilość punktów
6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 10 14 612,40 44,35
9 ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 10

6 480,00

100

Obie oferty spełniają wymagania SIWZ.

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Sejny, dnia 18.08.2014r.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. Plik do pobrania na dole strony.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sejny, dnia 20.08.2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty. Plik do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).