12/ZP/2014

Ogłoszenie

Sejny, dnia 26.09.2014r.

Dostawa sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Numer ogłoszenia: 2014/S 188-331450

Data zamieszczenia: 01.10.2014.

Ogłoszenie o zamówieniu. Plik do pobrania na dole strony.

Numer dodatkowej informacji: 2014/S 211-373223

Data zamieszczenia: 01.11.2014.

Dodatkowa informacja oraz sprostowanie. Pliki do pobrania są na dole strony.

Sprostowanie. Plik do pobrania na dole strony.

Numer dodatkowej informacji: 2014/S 213-376626

Data zamieszczenia: 05.11.2014.

Dodatkowe informacje oraz przedłużenie terminu składania ofert oraz sprostowanie są do pobrania w załącznikach na dole strony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 01.10.2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu medycznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207.000 euro.

Zawiadomienie

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje strony zainteresowane, że do przetargu nieograniczonego  Znak sprawy: 12/ZP/2014 na dostawę sprzętu medycznego w dniu 10.10.2014 r. wpłynęło odwołanie. Odwołanie w załączeniu. Zamawiający wzywa do przystąpienia do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Anna Rynkiewicz, Starszy Specjalista ds rozliczeń.

Tomas Consulting S. A., ul. Lniana 41, 15-665 Białystok,

e-mail: a.rynkiewicz@tomasconsulting.com,

tel.: 85 652 55 10,

fax  85 652 54 17.

Odpowiedź na odwołanie

Sejny, dnia 21.10.2014r.

Z uwagi na wniesienie przez wykonawcę SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie odwołania na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, SP ZOZ w Sejnach wnosi odpowiedź na przedmiotowe odwołanie i wskazuje co następuje. Plik do pobrania na dole strony.

Odpowiedź na odwołanie 2

Sejny, dnia 24.10.2014r.

Z uwagi na wniesienie przez wykonawcę SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie odwołania na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz uwzlędnienia w odpowiedzi na odwołanie części zarzutów przez SP ZOZ w Sejnach, Zamawiajacy pragnie poinformować, że w odpowiedzi tej, w ustępie dotyczącym Zarzutu nr 2, znalazł się błąd. Plik do pobrania na dole strony.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Sejny, dnia 24.10.2014r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Plik do pobrania na dole strony.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 2

Sejny, dnia 06.11.2014r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pliki do pobrania są na dole strony.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. Plik do pobrania na dole strony.
  • Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia  (dostawa cyfrowego aparatu RTG, aparatu USG i dwóch negatoskopów). Plik do pobrania na dole strony.
  • Załącznik nr 2c do SIWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie III części zamówienia (dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka z wanienką, umywalką i wagą, myjni ultradźwiękowej, pięciu zestawów z automatem myjąco - dezynfekującym, zlewem, umywalką do rąk i szafką, dwóch zestawów z automatem myjąco - dezynfekującym, umywalką do rąk i szafką, dwóch półek aparaturowych, dwudziestu czterech pojemników na środek dezynfekcyjny uruchamianych bez kontaktu z dłonią, dwudziestu czterech pojemników na mydło w płynie uruchamianych bez kontaktu z dłonią, stu piętnastu pojemników na ręczniki, stu piętnastu pojemników na mydło w płynie oraz stu piętnastu pojemników na środek dezynfekcyjny). Plik do pobrania na dole strony.
  • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Plik do pobrania na dole strony.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 3

Sejny, dnia 08.11.2014r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości. Plik do pobrania na dole strony.

Przedłużenie terminu składania ofert

Sejny, dnia 31.10.2014r.

W związku z licznymi pytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2014 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 14.11.2014 r. godz. 11:30, natomiast termin wniesienia wadium do dnia 14.11.2014 r. do godz. 11:00.

Stosowne wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną przedstawione przez Zamawiającego w najbliższym terminie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sejny, dnia 28.11.2014r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Plik do pobrania na dole strony.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).