9/ZP/2012

Ogłoszenie

Sejny, dnia 17.05.2012r.

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.

Numer ogłoszenia: 2012-069782-F02-PL.

Data zamieszczenia: 17.05.2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 17.05.2012r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na dole strony.

Zapytania wraz z odpowiedziami

Sejny, dnia 15.06.2012r.

Postępowanie 9/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Pliki do pobrania na dole strony.

Sprostowanie

Sejny, dnia 21.06.2012r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach doprecyzowuje następujące dokumenty:

  1. załącznik nr 6 (umowa – projekt) do SIWZ w § 1 dopisuje pkt. 5, który przyjmuje następujące brzmienie: „5. Wykonawca ma obowiązek pobierać codziennie próbki żywności z następujących posiłków: śniadanie, obiad, kolacja. Pobrane próbki żywności przechowuje przez 48 godzin w oddzielnej lodówce.
  2. załącznik nr 5 (umowa najmu– projekt) do SIWZ w § 5, który brzmiał: „Wynajmujący będzie ponosić koszty opłat za dostawę wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie ścieków i  wywóz nieczystości stałych.”

Przyjmuje brzmienie:

  1. .Najemca będzie ponosić koszty opłat za dostawę wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie ścieków wg wskazań urządzeń pomiarowych na podstawie wystawianych faktur przez Wynajmującego.
  2. Wynajmujący będzie ponosić koszty opłat za wywóz nieczystości stałych i c.o.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Plik do pobrania na dole strony.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 29.06.2012r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, znak postępowania 09/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych wpłynęły oferty następujących Firm:

  1.  "DELFA’’ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe, ul. Ostródzka 20, 03 – 289 Warszawa. Wartość oferty netto: 1 316 160, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 421 452,80 zł.
  2. Konsorcjum firm: CATERMED S.A., ul. Siemaszki 15A, 31 – 201 Kraków i REBUS Sp. z o.o., Dąbrowa Chotomska, ul. Lipowa 36 D, 05 – 123 Chotomów. Wartość oferty netto: 1 276 800, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 378 944,00 zł.
  3.  P. Dussmann Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55 A, 02 – 733 Warszawa. Wartość oferty netto: 1 277 760, 00 zł; wartość oferty brutto: 1 379 980,80 zł.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sejny, dnia 29.06.2012r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. euro na świadczenie usług przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej dla Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 1 251 840 zł netto. Natomiast oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum  Firm CATERMED S.A. i REBUS Sp. z o.o., wynosi 1 276 800,00 zł netto i przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).