02/ZP/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Sejny, dnia 11.02.2015r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawy materiałów jednorazowego użytku.

Numer ogłoszenia: 30678 - 2015.

Data zamieszczenia: 11.02.2015.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 11.02.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawy materiałów jednorazowego użytku.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pliki do pobrania są na dole strony.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Sejny, dnia 16.02.2015r.

Zamawiający, SPZOZ w Sejnach działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania odnośnie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów jednorazowego użytku.

Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. Pliki do pobrania na dole strony.

Sejny, dnia 17.02.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat. Pliki do pobrania są na dole strony.

Pytania wraz z odpowiedziami

Sejny, dnia 18.02.2015r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań  wraz z odpowiedziami. Pliki dostępne są do pobrania na dole strony.

Informacja o złożonych ofertach

Sejny, dnia 27.02.2015r.

Informacja o złożonych ofertach. Pliki do pobrania na dole strony.

Informacje o ocenie i wyborze ofert

Sejny, dnia 04.03.2015r.

Informacja o ocenie i wyborze ofert. Pliki do pobrania są na dole strony.

Informacja o ocenie i wyborze oferty w zakresie pakietu nr 11

Sejny, dnia 18.03.2015r.

Informacja o ocenie i wyborze oferty w zakresie pakietu nr 11. Pliki do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).