06/ZP/2015

Ogłoszenie

Sejny, dnia 04.07.2015r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro.

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Numer ogłoszenia: 166000 - 2015.

Data zamieszczenia: 04.07.2015.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 04.07.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro pn.: „Odbudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej”.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania są na dole strony.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 31.07.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia o:

Dokonaniu wyboru oferty Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby – oferta uzyskała najwyższą ilość punktów  podczas oceny.

Poniżej, ocena wszystkich prawidłowo złożonych ofert.

Ocena prawidłowo złożonych ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90%

Liczba pkt w kryterium okres oferowanej gwarancji o wadze 10%

Razem
1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

61,65 pkt 6 pkt 67,65 pkt
2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

90 pkt 8 pkt 98 pkt
3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

88,51 pkt 10 pkt 98,51 pkt
4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

88,95 pkt 6,17 pkt 95,12 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zawiadomienie

Sejny, dnia 04.08.2015r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 02.08.2015r. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach otrzymał pismo od uczestnika postępowania przetargowego pn.: „Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego” zgłaszające na podstawie art.181 ust.1 z dnia Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że zarzuty zawarte w piśmie zostały wnikliwie przeanalizowane przez Komisję przeprowadzającą postępowanie przetargowe. Jednocześnie informujemy, że SP ZOZ w Sejnach podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności.

SP ZOZ w Sejnach działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp unieważnia  dokonaną w dniu 31 lipca 2015 r. czynność polegającą na wyborze najkorzystniejszej oferty.

Po ponownym badaniu i ocenie ofert Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert

Sejny, dnia 13.08.2015r.

Ocena złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł brutto)

Okres gwarancji podany
w miesiącach

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

176.574,19

36

30 dni od przedłożenia faktury

2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

120.947,55

48

30 dni od przedłożenia faktury

3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

123.000,00

60

30 dni od przedłożenia faktury

4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

122.385,00

37

30 dni od przedłożenia faktury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sejny, dnia 13.08.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia o:

Dokonaniu wyboru oferty Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby – oferta uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny.

Poniżej, ocena wszystkich prawidłowo złożonych ofert.

Ocena wszystkich prawidłowo złożonych ofert
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa o wadze 90%

Liczba pkt w kryterium okres oferowanej gwarancji o wadze 10%

Razem
1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

61,65 pkt

6 pkt

67,65 pkt

2

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

90,00 pkt

8 pkt

98 pkt

3

Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne ,,EURO CIEPŁO’’ Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby

88,51 pkt

10 pkt

98,51 pkt

4

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

88,95 pkt

6,17 pkt

95,12 pkt

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).