06/ZP/2013

Ogłoszenie 

Sejny, dnia 06.06.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów.

Numer ogłoszenia: 217512 - 2013.

Data zamieszczenia: 06.06.2013.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 06.06.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sejny, dnia 12.06.2013r.

Numer ogłoszenia: 225080 - 2013.

Data zamieszczenia: 12.06.2013.

Sekcja I: Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 5162138, fax. 87 5162341.

Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ W Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ W Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.06.2013 godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytania wraz z odpowiedziami

Sejny, dnia 13.06.2013r.

W postępowaniu przetargowym  06/ZP/2013 na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów  wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Pliki są do pobrania na dole strony.

Informacja dla wykonawców

Sejny, dnia 17.06.2013r.

Zamawiający informuje, że w powyższym  piśmie „Zapytania wraz z odpowiedziami” w odpowiedzi na pytanie w pkt nr 53 doszło do omyłki pisarskiej.

W pkt. nr 53 jest: „Pakiet 12, pozycja 14,18,19,20,22,25-27. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.”

Powinno być: „Pakiet 12, pozycja 14,18,19,20,22,25-27. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.”

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 26.06.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wpłynęły następujące oferty:

 1.  Johnson § Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa:
  1. Pakiet nr 2 – 16 256,50 zł brutto.
  2. Pakiet nr 3 – 155 806,20 zł brutto.
  3. Pakiet nr 4 – 37 620,72 zł brutto.
  4. Pakiet nr 5 – 200 212,40 zł brutto.
 2. ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04 – 985 Warszawa:
  1. Pakiet nr 10 – 4 799,52 zł brutto.
 3.  ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50 – 502 Wrocław:
  1. Pakiet nr 7 - 2 698,92 zł brutto.
 4. COOLOR TRADING Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02 – 815 Warszawa:
  1. Pakiet nr 6a - 90 309,60 zł.
 5. INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94-18, 91 – 347 Łódź:
  1. Pakiet nr 18 - 37 800,00 zł brutto.
 6. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95 – 200 Pabianice:
  1. Pakiet nr 9 – 17 334,00 zł brutto.
 7. BOWA INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k., łotkowa, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las:
  1. Pakiet nr 8 – 5 065,20 zł brutto.
 8. Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudziądzka 159A, 87 – 100 Toruń:
  1. Pakiet nr 4 – 24 678,00 zł brutto.
 9. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl:
  1. Pakiet nr 11 – 1 935,06 zł brutto.
  2. Pakiet nr 12 – 19 074,27 zł brutto.
  3. Pakiet nr 13 – 8 252,54 zł brutto.
  4. Pakiet nr 14 – 3 717,99 zł brutto.
  5. Pakiet nr 15 – 14 639,32 zł brutto.
  6. Pakiet nr 16 – 50 033,89 zł brutto.
  7. Pakiet nr 17 – 24 440,75 zł brutto.
 10. POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 287 c/7, 80 – 366 Gdańsk:
  1. Pakiet nr 1 – 77 976,00 zł brutto.

Wybór ofert

Sejny, dnia 27.06.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wybrano następujące oferty:

 1. W zakresie pakietu nr 1 - POLHERNIA  Beata Galos ul. Jagiellońska 287 c/7, 80 – 366   Gdańsk.
 2. W zakresie pakietu nr 5 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa.
 3. W zakresie pakietu nr 6a - COOLOR TRADING Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02 – 815 Warszawa.
 4. W zakresie pakietu nr 7 - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50 – 502 Wrocław.
 5. W zakresie pakietu nr 8 - BOWA INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp. k., Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las.
 6. W zakresie pakietu nr 9 - PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka   133/151, 95 – 200 Pabianice.
 7. W zakresie pakietu nr 10 - ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04 – 985 Warszawa.
 8. W zakresie pakietu nr 14 - AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl.
 9. W zakresie pakietu nr 18 - INTER CONSULT Sp. J., M. Sitek, D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94-18, 91 – 347 Łódź.

Oferty spełniają wymagania SIWZ, są korzystne pod względem finansowym, podczas oceny ofert otrzymały po 100 pkt.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6b

Sejny, dnia 28.06.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr 6b.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 Dz.U. 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzień 18 czerwca 2013r.

W wyznaczonym terminie w zakresie pakietu nr 6b nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wybór ofert

Sejny, dnia 02.07.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, hemostatyków, materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych na bazie Multifiltrate, kontrastu, taśm do leczenia nietrzymania moczu z podziałem na 18 pakietów wybrano następujące oferty:

 1. Pakiet nr 2,3,4 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa.
 2. Pakiet nr 11, 12, 13, 15, 16, 17 - AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl.

Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zamawiający przedstawia ocenę ofert. Plik do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).