17/ZP/2012

Ogłoszenie 

Sejny, dnia 06.12.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach.

Numer ogłoszenia: 493532 - 2012.

Data zamieszczenia: 06.12.2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sejny, dnia 06.12.2012r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sejny, dnia 12.12.2012r.

Numer ogłoszenia: 505424 - 2012.

Data zamieszczenia: 12.12.2012.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny , Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny , Sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr E. Rittlera 2.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sejny, dnia 12.12.2012r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na wykreśleniu Pakietu nr 13. System zamknięty próżniowy lub aspiracyjno – próżniowy pobierania krwi. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. W załączeniu Zamawiający zamieszcza treść dokonanej zmiany.

Poprawione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na dole strony.

Zapytania wraz z odpowiedziami.

Sejny, dnia 13.12.2012r.

W postępowaniu 17/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16 zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Pliki do pobrania są na dole strony.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Sejny, dnia 21.12.2012r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły następujące oferty. Pliki do pobrania są na dole strony.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Sejny, dnia 31.12.2012r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach wybrano następujące oferty. Pliki do pobrania są na dole strony.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sejny, dnia 02.01.2013r.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 16  zadań przez okres 12 miesięcy dla SP ZOZ w Sejnach w zakresie pakietu nr 4 wybrano ofertę Firmy:

SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A.  ul. Częstochowska 38/52  93-121 Łódź

Wybrana oferty spełnia wymagania SIWZ,  podczas oceny ofert otrzymała 100 pkt.

Pliki do pobrania

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).